Door Paul Medema op 17 mei 2017

Referendumverordening

In de gemeenteraadsvergadering van 2 mei hebben we het initiatief voorstel van LADA voor een referendumverordening. Klik op <lees verder> om te lezen wat ons standpunt hierover is.

 

 

 

Op dinsdag 2 mei hebben we in de gemeenteraad gesproken over een referendumverordening, een initiatief van LADA. LADA staat voor democratie anders en dat hebben ze met dit stuk waarin ze voorstellen om het mogelijk te maken een referendum te houden in Hollands Kroon en de beantwoording van de vragen ook duidelijk laten zien. Democratie anders betekent in de ogen van LADA dat je vragen niet beantwoordt en dat je niet probeert anderen te overtuigen van je eigen stuk.

In Hollands Kroon zijn we druk bezig met Argu, een online instrument om de inwoners te raadplegen. Bij de raadpleging omtrent een AZC hebben 4000(!) inwoners meegedaan aan de discussie, een hoog aantal. Het grote voordeel van Argu is dat je op basis van argumenten met elkaar kun discussiëren en er geen ja/nee vraagstelling is. Ik heb aan LADA gevraagd om 3 mogelijke vraagstellingen neer te leggen, maar daar hadden ze geen antwoord op. Een papieren tijger dus, want het moet de inwoner niet te makkelijk worden gemaakt om een referendum te organiseren.

De PvdA is tegen dit voorstel van LADA en wil vaker Argu gebruiken om de inwoner te betrekken. Daarnaast hebben we een commissie voor bestuurlijke vernieuwing en we zien hun voorstellen dan ook met belangstelling tegemoet.

Paul Medema

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema