Door Sylvia Buczynski op 27 juni 2014

PvdA stelt vragen over inrichtingselement in het verkeer.

Ik heb namens de fractie van de PvdA aan het college schriftelijke vragen geteld over verkeersborden, zebra’s en belijning van wegen.

 

 

 

 

Geachte leden van het college,

 VVN (afdeling Anna Paulowna/Wieringermeer) heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor de slechte staat waarin sommige verkeersborden, maar vooral zebrapaden en belijning op wegen in onze gemeente verkeren, met het verzoek in ieder geval actie te ondernemen betreffende de zebrapaden. Deze zijn op sommige plaatsen door slijtage vrijwel onzichtbaar geworden.

In veel gemeenten blijkt het aantal (verkeers-)borden in de loop der jaren flink te zijn gegroeid, sommige borden waren bijvoorbeeld slechts tijdelijk bedoeld, sommige zijn overbodig. Onnodig verwarrend en ontsierend in het straatbeeld. Ook in de gemeente Hollands Kroon zou een aanzienlijk aantal borden verwijderd kunnen worden.

Een aantal komborden is al enige tijd ernstig beschadigd (geen visitekaartje voor onze gemeente, zeker nu het toeristisch seizoen voor de deur staat).

Ten aanzien van bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

1. Wanneer worden de nodige onderhoudswerkzaamheden aan (met voorrang) zebra’s, belijning en borden aangepakt?

2. Gaat het college in gesprek met VVN* om te inventariseren welke overbodige borden verwijderd kunnen worden om deze z.s.m. weg te halen?

3. Hoeveel tijd is nodig om plaatsnaamborden te vervangen?

De PvdA is van mening dat onderhoud aan bovenstaande inrichtingselementen de veiligheid en de omgevingskwaliteit ten goede komt.

*VVN afdelingen van de voormalige gemeenten: wordt afdeling Hollands Kroon.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Buczynski, Fractie PvdA

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski