Door Afdeling Hollands Kroon op 31 mei 2015

PvdA sprak met tevreden inwoners in Anna Paulowna

Zoals de PvdA afdeling Hollands Kroon gewoon is te doen door inwoners van Hollands Kroon naar bewoners toegaat en naar ze luister, deden ze dit op 30 mei 2015 ook. Er werden gesproken met bewoners in de buurt van het oude postkantoor. We zijn met 4 teams de buurt in gegaan.

 

Op zaterdag 30 mei is de Partij van de Arbeid Hollands Kroon langs de deuren geweest in de straten rondom het oude postkantoor in Anna Paulowna. Een groep vrijwilligers ging langs de deuren om aan de bewoners te vragen hoe het dorp hun bevalt, wat er beter kan en stelde de vraag waar een eventuele zak met geld aan besteed moet worden. Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers hielp PvdA Hollands Kroon mee om vragen over de landelijke items te beantwoorden.

De bewoners reageerden positief dat de PvdA langs kwam om te vragen wat er speelde in hun dorp en wat er verbeterd kan worden.

De meeste bewoners van Anna Paulowna vinden de rustige woonomgeving, het omkijken naar elkaar en de bereikbaarheid zowel met de trein als de auto grote pluspunten van het dorp’ vertelt PvdA Hollands Kroon woordvoerder Paul Medema. ‘Daarnaast vindt een groep bewoners dat de straten er ook netjes bij liggen’.

Ongeveer de helft van de gesproken bewoners vindt het aantal parkeerplaatsen voldoende maar de andere helft vindt dat er minder groen hoeft te zijn maar meer parkeerplaatsen. Daarnaast ervaren de bewoners overlast door drugs gebruikers/dealers in de buurt, ze voelen zich dan af en toe onveilig. De bewoners van Anna Paulowna vinden ook dat het onderhoud van het openbaar groen sterk achteruit is gegaan en dat er geen speeltuin meer is’ aldus Paul Medema. Niet veel bewoners hadden nog ervaring met het sociaal wijkteam, maar de personen die hier wel ervaring mee hadden waren positief dat het sociaal wijkteam snel en accuraat reageert.

Als de gemeente nog een zak met geld over zou hebben dan zou dat volgens de bewoners moeten worden besteed aan speelgelegenheid in de buurt, zodat ze niet de drukke Pareaulaan hoeven over te steken, aan een uitlaatplaats voor de honden zodat ze vrij kunnen rondrennen. Daarnaast vinden de bewoners dat er met dat geld ook drempels moeten worden aangelegd in de Cornelis Keijzerlaan omdat ze vinden dat daar te hard wordt gereden en ze zouden dit besteden aan activiteiten voor jongeren zodat ze niet meer rondhangen. ‘Deze zaken die genoemd zijn nemen wij mee in onze inbreng voor o.a. de Kadernota 2016’ aldus Paul Medema.

Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon