Door Ruud de Vroome op 15 mei 2016

PvdA Platform

In het kader van de verbeterde ledendemocratie is het PvdA Platform weer geopend. Het is voor leden op dit platvorm mogelijk mee te praten over moties die op de Politieke Ledenraad aan de orde komen. Tevens wordt er een begin gemaakt met het verkiezingsprogramma.

 

 

Op deze website vindt u in de rechterkolom een banner met de naam PvdA Platform. Als op deze banner klikt krijgen leden toegang tot het PvdA Platform. Op dit platform kunt u mee discuteren over moties voor de Politieke Ledenraad. U kunt ook nieuwe moties op dit platform zetten.

Moties die veel steun verwerven worden op de Politieke Ledenraad besproken.

Ook wordt hierdoor een aanzet gegeven tot het verkiezingsprogramma voor de 2de kamer verkiezingen aan het einde van de kabinetsperiode.

Ruud de Vroome

Ruud de Vroome

Politiek en sociaal democratie is wat me met de paplepel is in gegoten. Dat heeft er toe geleid dat ik op 18 jarige leeftijd lid werd van de PvdA. In mijn jonge jaren was ik politiek actief. Dat is door werk en daarbij behorende verhuizingen een beetje in het slop geraakt. In die periode bleef

Meer over Ruud de Vroome