Door Amanda van Dijk op 10 mei 2013

PvdA laat inwoners Hollands Kroon meedenken over verkiezingsprogramma

De Partij van de Arbeid Hollands Kroon wil de inwoners van Hollands Kroon betrekken bij het schrijven van haar lokale verkiezingsprogramma. Vanaf 13 mei konden bewoners via een website   aangeven welke lokale onderwerpen zij belangrijk vinden en kunnen zij ook nieuwe ideeën en oplossingen aandragen.

 

Uit alle inzendingen zal de PvdA vervolgens de beste plannen opnemen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Lid of geen lid, iedereen mag zijn idee aandragen, zegt afdelingsvoorzitter Amanda van Dijk: ‘Voor ons is het heel belangrijk om te weten wat er onder de inwoner van Hollands Kroon speelt. Goede ideeën van bewoners nemen we graag over. En op deze manier betrekken we mensen meer en sneller bij de lokale politiek.’

De website  stond vanaf 13 mei 2013 tot 27 mei 2013 open voor iedereen die een bijdrage aan het verkiezingsprogramma wil indienen. Voorzitter van Dijk: ‘Wij verwachten veel goede en bruikbare ideeën. De beste ideeën bespreken we in de commissie voor het verkiezingsprogramma en die kunnen we uiteindelijk opnemen in ons verkiezingsprogramma. PvdA leden hebben het laatste woord  over het verkiezingsprogramma.’

De PvdA wil ook een slotbijeenkomst organiseren waarbij de 5 winnaars in het zonnetje worden gezet en ze hun idee mogen toelichten.

Amanda van Dijk

Amanda van Dijk

Ik sta op plek 5 van de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart 2018. Bijzonder, want behoorlijk in de schijnwerpers. Na alle jaren als secretaris en voorzitter van de afdeling en ook als gewoon ‘actief lid’ nu dan op een verkiesbare plaats. Daar zal ik mijn best voor doen! Ik heb veel ‘meegemaakt’ van het

Meer over Amanda van Dijk