1 juli 2013

PvdA Hollands Kroon neemt stelling tegen aankoop JSF.

We maken ons zowel binnen het bestuur als binnen de fractie zorgen over de Joint Strike Fighter. We vinden een dergelijke aanschaf, ook vanwege de kosten en de voortdurende bezuinigingen op de zorg, onacceptabel.

 

 

 

Het eerlijke verhaal van onze partijleider is een moeilijk verhaal. Dat geeft niet want d’r moeten nu eenmaal moeilijke beslissingen worden genomen. Vroeger was dat niet anders!
Soms schieten beslissingen en nog te nemen beslissingen in het verkeerde keelgat.
Eén zo’n aanstaande beslissing is de aanschaf, door de regering, van de JSF straaljager.

Afdeling Hollands Kroon van de PvdA heeft gemeend te moeten proberen de aanschaf van dit gevechtsvliegtuig te stoppen. Het kan niet zo zijn dat we miljarden moeten bezuinigen op bijvoorbeeld de zorg, terwijl we wel zakken geld uit willen geven aan de JSF. Het contrast tussen hier mensen beter maken en/of een zorgzame oude dag te verzorgen en daar dood en verderf zaaien, is groot.

Er is inmiddels een flink bedrag in de JSF gestoken, maar het kost nog miljarden om hiermee doorgaan. En waarvoor? De werkgelegenheid? Een gotspe. Wie wil er een bommengooiende  JSF boven zijn hoofd? Voor ze er zijn, al achterhaald. En er zijn alternatieven: bijvoorbeeld ons concentreren op maritiem en/of land optreden.

De PvdA wil de internationale rechtsorde bevorderen, bij voorkeur met vreedzame middelen. Echter, mocht een effectief geweldsinstrument noodzakelijk zijn, dan is het volgens ons niet noodzakelijk dat Nederland in de voorste linies in het hoogste geweldspectrum meedoet. We kunnen dit laten zien door stelling te nemen tegen de JSF.  Het is helaas al erg genoeg dat we in het laagste spectrum bij tijd en wijle mee moeten doen.

Met of zonder peilingen in het hoofd, regeerakkoord of niet, afspraak is afspraak of niet, de tegenstelling uitgaven en bezuinigen staat niet in verhouding.

Wij roepen hiermee op om ook nee te zeggen tegen de JSF.

Fractie, wethouder en bestuur PvdA Hollands Kroon