Door Ruud de Vroome op 23 augustus 2013

PvdA Hollands Kroon in het geweer tegen plastic afval in zee

Ik roep iedereen op om mee te helpen met het inzamelen van plastic afval langs de Waddenzeekust van Wieringen.

Start om 16 uur, palenscherm bij Stroe. Verzamelen bij strandopgang Bierdijkerweg.

 

 

 

Op zondag 1 september organiseert de Partij van de Arbeid een schoonmaakactie langs de Nederlandse kust. Het verzamelen van plastic afval staat centraal. Wij als PvdA afdeling Hollands Kroon willen ons steentje daaraan bijdragen. Nu kunnen we niet de hele waddenkust in de gemeente Hollands Kroon schoonmaken. Dan moet je een stuk van ongeveer de Kooypunt tot ongeveer Breezanddijk op de Afsluitdijk onderhanden nemen. We richten ons daarom op een gedeelte van de kust op Wieringen.Een video van vogels op Midway eiland motiveerde mij extra om aan deze actie mee te doen en u te vragen ook mee te doen. (informatie over Midway eiland)

Plastic in het zeewater wordt een steeds groter probleem.  Bijvoorbeeld in de Stille Oceaan zijn al twee plaatsen waar een soort plastic soep rond drijft. Deze plekken zijn elk zo groot al Frankrijk en Spanje bij elkaar.

Veel zeedieren sterven een vreemde hongerdood. Hun maag is gevuld met plastic. Dit plastic is afkomstig van menselijke activiteit. Het waait van land in zee en er zijn nog steeds zeeschepen die hun afval lozen en dus ook plastic. Plastic van straat komt via regenwaterafvoer in het oppervlaktewater terecht, wat uiteindelijk ook weer naar de zee wordt afgevoerd.

Het gaat niet om grote stukken plastic zoals dekzeilen enz., maar om kleine stukken van een vierkante decimeter tot microscopische afmetingen. De kleinste stukjes plastic zullen de maag van grotere zeedieren wel verlaten. Maar dieren lager in de voedselketen hebben wel last van de hele kleine deeltjes. Het tast dus de hele biotoop aan.

Wat is de oplossing:

Wij:

 • Wij moeten gaan opletten wat we met ons afvalplastic doen.
 • Het inzamelen van plastic is een stap in de goede richting.
 • We zullen zwerfplastic beter moeten opruimen.
 • Enz.

Zij en wij:

 • We zullen naar een plasticarme maatschappij moeten.
 • De plastics die gebruikt wordt, zullen biologisch afbreekbaar moeten zijn, of worden gerecycled.
 • Geen ballonnen meer gebruiken die zijn gevuld met helium bij festiviteiten.
 • Enz.

Anderen:

 • Schepen mogen hun afval niet overboord gooien.
 • Alle plastic dat wordt geproduceerd is biologisch afbreekbaar of recyclebaar.
 • Enz.

Er zal een omslag in ons denken moeten komen. De omslag is dat plastic dat we nu gebruiken altijd blijft bestaan al wordt het zo klein dat we het niet meer zien.

De inzameling van plastic langs de Nederlandse kust zal ons met de neus op de feiten drukken. Daarom roep ik iedereen op om mee te helpen met het inzamelen van plastic afval langs onze kust. Dat betekent voor Hollands Kroon langs de Waddenzeekust.

Verder links

Westerwolde actueel

Zeevogel werkgroep

 

Ruud de Vroome

Ruud de Vroome

Politiek en sociaal democratie is wat me met de paplepel is in gegoten. Dat heeft er toe geleid dat ik op 18 jarige leeftijd lid werd van de PvdA. In mijn jonge jaren was ik politiek actief. Dat is door werk en daarbij behorende verhuizingen een beetje in het slop geraakt. In die periode bleef

Meer over Ruud de Vroome