Door Paul Medema op 9 maart 2015

PvdA Hollands Kroon bezoekt Wieringerwerf

Op zaterdag 7 maart hebben we als PvdA Hollands Kroon de Schepenwijk in Wieringerwerf bezocht.

 

 

 

 

PvdA bracht buurtbezoek aan Wieringerwerf

Ook de caravan was weer aanwezigOp zaterdag 7 maart is de Partij van de Arbeid Hollands Kroon langs de deuren geweest Wieringerwerf. Een grote groep vrijwilligers ging in de Schepenwijk langs de deuren om aan de bewoners te vragen hoe de wijk hun bevalt, wat er beter kan en stelde vragen over de provincie.

 

 

Tweede Kamerlid Ed Groot hielp de PvdA Hollands Kroon mee om vragen over de landelijke items te beantwoorden.De bewoners reageerden positief dat de PvdA langs kwam om te vragen wat er speelde in hun dorp en wat er verbeterd kan worden.

‘De meeste bewoners van Wieringerwerf vinden de rustige woonomgeving en de sociale samenhang grote pluspunten van het dorp’ verteld PvdA Hollands Kroon woordvoerder Paul Medema

‘De meeste bewoners geven aan dat de riolering en de wegindeling aan de Aak voor verbetering vatbaar is, 15 jaar geleden is al toegezegd de riolering in deze straat aan te pakken maar de bewoners hebben dat tot nu toe nog niet gezien. De bewoners vrezen ook voor de sluiting van een aantal voorzieningen zoals het zwembad’ aldus Paul Medema.

De gegevens die voortkomen uit deze gesprekken worden verwerkt en binnenkort verspreid in de buurt. De lokale politici van de PvdA nemen de resultaten mee in de gemeenteraad, geven deze informatie aan de kernbeheerder mee en/of in het lokale ombudsteam.

 

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema