Door Paul Medema op 9 februari 2015

PvdA bracht buurtbezoek aan Wieringerwaard

Leden van de PvdA afdeling Hollands Kroon gingen samen met kandidaten provinciale staten, kandidaten waterschap Hollands Noorderkwartier, raadsleden en kamerleden canvassen in de wijk “de Hoop” in Wieringerwaard.

 

Foto Wieringerwaard

 

Op zaterdag 7 februari is de Partij van de Arbeid Hollands Kroon langs de deuren geweest in Wieringerwaard. Een grote groep vrijwilligers ging in o.a. de nieuwbouwwijk de Hoop langs de deuren om aan bewoners te vragen hoe de wijk hun bevalt, wat er beter kan en stelde vragen over de provincie.

PvdA Hollands Kroon was in goed gezelschap want de lijsttrekker voor zowel de provincie, Tjeerd Talsma, als voor het waterschap, Marjan Leijen waren aanwezig. Daarnaast hielpen de Tweede Kamerleden Jeroen Recourt en Sjoera Dikkers ook mee om vragen voor ‘Den Haag’ te beantwoorden.

De bewoners reageerden zeer positief dat de PvdA langs kwam om te vragen wat er speelde in hun dorp en wat er verbeterd kan worden.

‘De meeste bewoners van Wieringerwaard vinden de rustige woonomgeving en de sociale samenhang grote pluspunten van het dorp’ verteld PvdA Hollands Kroon woordvoerder Paul Medema ‘De bewoners vinden daarnaast de parkeergelegenheid een groot pluspunt van de wijk de Hoop’ vervolgt Paul Medema.

‘De meeste bewoners ergeren zich aan de hondenpoep die niet alleen in het openbaar groen ligt, maar ook nog eens in de tuinen van de bewoners. Er zijn tevens weinig veilige speelgelegenheden voor de kinderen in de buurt ’.

‘Daarnaast gaven veel inwoners aan dat de staat van de openbare ruimte schrikbarend achteruit gaat, veel mensen snakken ook naar sociale vooruitgang en hopen dat de PvdA daar een bijdrage aan kan leveren’ aldus Medema.

De gegevens die voortkomen uit deze gesprekken worden verwerkt en binnenkort verspreid in de buurt. De lokale politici van de PvdA nemen de resultaten mee in de gemeenteraad, geven deze informatie aan de kernbeheerder mee en/of in het lokale ombudsteam.

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema