Door Paul Medema op 11 maart 2014

PvdA boekt succes rond locatie school Slootdorp

Partij van de Arbeid Hollands Kroon heeft door middel van haar politieke Kanalen In de provincie politieke medewerking gekregen van gedeputeerde. Door op lees meer te klikken leest u een persbericht dat ik aan de media heb verstuurd.

 

 

 

slootdorp belboeiDe PvdA Hollands Kroon zag haar inspanningen afgelopen vrijdag beloond door de steunbetuiging van gedeputeerde Talsma voor de locatie De Belboei in Slootdorp.

Na de nodige contacten tussen de fractieleden en de wethouder van de PvdA Hollands Kroon, Statenleden en de gedeputeerde van Noord Holland, een hoorzitting in Slootdorp en een motie in de raad voor extra geld om het mogelijk te maken de school op de locatie De Regenboog te bouwen, was het resultaat daar.

Gedeputeerde Talsma en wethouder Jan Steven van Dijk (PvdA) bezochten vrijdag vergezeld van enkele ambtenaren zowel locatie De Zaaier als locatie De Belboei. In de lerarenkamer van De Zaaier werden de kaarten op tafel uitgespreid en de problematiek toegelicht. De gedeputeerde begreep dat er meer ruimte nodig is dan beschikbaar op De Zaaier om onderwijskundig gezien de ideale school met een gymzaal en voldoende buitenruimte te bouwen. Wel merkte hij op dat de locatie van De Zaaier in vergelijking met veel andere plekken in deze provincie waar scholen gebouwd moeten worden luxe is. Daarom stelde hij dat Surplus en de gemeente om tafel moeten met de sport en een ( landschaps-)architect om een plan te maken hoe de school goed landschappelijk ingepast kan worden. Hiernaast moet gekeken worden hoe het verlies aan open ruimte gecompenseerd kan worden door bijv. de locatie van De Zaaier of De Regenboog van blijvend groen te voorzien.  Dit plan zal dan langs diverse commissies in de provincie moeten, maar de gedeputeerde dacht dat binnen een aantal maanden te doen was.

Wethouder Jan Steven van Dijk benoemde ook de ontwikkelingen rond de scholenbouw op Hippolytushoef en de suggestie van inwoners om de school op de locatie van De Marske te bouwen. Talsma was hier helder over: jullie zitten nog in de onderzoeksfase naar twee locaties, dus het nu te vroeg om met de provincie over een locatie die deels buiten BBG ligt te praten.

José Vosbergen (bestuurder Surplus) was vrijdag blij met het bericht dat ze van de wethouder Jan Steven van Dijk kreeg. A.s. donderdag gaan ze in de stuurgroep kijken welke stappen er nu gezet moeten worden.

De PvdA is dankbaar voor de constructieve wijze waarop zij met inwoners uit Slootdorp, PvdA  Statenleden en de gedeputeerde  aan de oplossing van dit probleem kon samenwerken.

 

 

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema