Door Afdeling Hollands Kroon op 6 mei 2018

Progressieve Partijen uitgesloten

Op 1mei 2018 is het coalitie akkoord gepresenteerd en het nieuwe college benoemd.

 

 

 

 

 

 

Op 1Mei (de dag van de arbeid) is de nieuwe coalitie voorgesteld aan de raad. Het zal niemand verwonderen dat deze coalitie bestaat uit Senioren Hollands Kroon, CDA en VVD. Uit het coalitieakkoord blijkt dat alles doorgaat op de ingeslagen weg. Oude wijn in nieuwe zakken.

Bij het opstellen van dit akkoord hebben de oppositiepartijen hun inbreng kunnen leveren.

De PvdA heeft samen met Groen Links, D66 en ChristenUnie een heleboel gemeenschappelijke punten op papier gezet. Men zou kunnen denken dat dit document, Inbreng partijen progressieve samenwerking, genoeg stof zou bieden om het coalitie-akkoord af te stemmen op wat de progressieve partijen voorstelden. De informateur had ook duidelijk te kennen gegeven dat de coalitie een zo breed mogelijke inbreng van alle partijen voorstaat. Maar niets is minder waar. Er zijn enkele krenten uit de pap gehaald, zoals het aanplanten van een boom voor elke nieuwe inwoner, maar dit is gereduceerd tot elke nieuwgeborene. Verder is er niet veel van onze inbreng terug te vinden.

Ook de samenstelling van het college bood niets nieuws. Drie wethouders uit de vorige periode komen terug:

  • Mary van Gent
  • Theo Groot
  • Theo Meskers

De laatste vonden velen toch wel verwonderlijk, wat ook bleek uit de  uitslag van de schriftelijke stemming: 18 voor en 7 tegen de benoeming van de heer Meskers.

We zullen de coalitie en het college beoordelen naar hun daden. Het is te hopen dat men doet wat men in de gesprekken beloofd heeft, namelijk meer samenwerking met de oppositie

Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon