Door op 27 november 2015

Precariobelasting in andere gemeente geeft hogere woonlasten in Hollands Kroon

Al meer dan 10 jaar woedt er een discussie over het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen van de nutsbedrijven. Gemeenten mogen belasting heffen voor het gebruik van gemeentegrond.

 

 

 

Deze precariobelasting werd vooral toegepast op terrassen op de openbare weg of trottoirs en bijvoorbeeld reclame borden op de stoep. Meer en meer zijn gemeenten deze belasting ook gaan heffen op de kabels en leidingen die in gemeentegrond liggen. Gemeente Hollands Kroon doet dat tot nu toe niet.

Enkele jaren geleden zijn de kabelnetten al uitgesloten van deze heffing. Niet de gas-  en elektriciteitsleidingen. De belasting kan flink oplopen en de getroffen nutsbedrijven berekenen deze extra kosten door aan al hun afnemers. Dus ook als Hollands Kroon deze belasting niet uitvoert betalen onze huishoudens via het vastrecht op gas en elektra toch extra omdat andere gemeenten wel precariobelasting heffen. Meer en meer gaan gemeenten in onze regio ertoe over om precariobelasting in te voeren op de leidingen van nutsbedrijven om hun tekorten te dekken. Inwoners van Hollands Kroon geven dus in feite subsidie aan andere gemeenten via de gas- en electrarekening.

Wij, de PvdA Hollands Kroon, vinden dat ongewenst. Op ons initiatief heeft de gemeenteraad gisteravond aan de hand van een door ons opgestelde motie (zie bijlage) over deze kwestie gedebatteerd. De motie werd mede ingediend door LADA, Senioren HK, GroenLinks, ChristenUnie en D66. In meerderheid vindt de gemeenteraad dat bij voorkeur geen enkele gemeente precariobelasting heft. Het is een indirecte manier van belasting heffen en bovendien komt er nog eens BTW van 21% bovenop. Erg omslachtig en inefficiënt. Mocht het niet lukken andere gemeenten van het onzalige precario heffen af te brengen dan vindt de raad dat ook Hollands Kroon ertoe moet overgaan deze belasting in te voeren. Ook het idee om de opbrengsten weer te laten terugvloeien naar de huishoudens werd breed gedeeld, of dat nu via verlaging van de rioolheffing of de afvalstoffenheffing gaat.

Over de motie hoefde niet gestemd te worden. Het college van B&W omarmde de motie met de opmerking dat die precies op tijd kwam en gaat hem uitvoeren. In het overleg met andere gemeenten in Noord-Holland-Noord zal het besproken worden en men gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in Hollands Kroon. Daarnaast suggereerde het college om de motie te bespreken in de eerste vergadering van de Noordkop adviesraad, dus met Den Helder, Schagen en Texel. Dat is aan de raad om op te pakken.

Tot slot, wij zijn niet voor het heffen van precario op nutsleidingen. Gelukkig krijgt onze motie het vervolg dat wij voor ogen hebben.

met vriendelijke groet,

Fijko van der Laan

(0620966789)

klik hier voor een artikel van de NOS.