Positie wijkteams in relatie tot de aanbesteding 2016