Door op 22 december 2013

Passend Onderwijs is klantgericht

“Passend Onderwijs voorkomt dat ouders thuiszitten met hun kind, omdat het overal wordt afgewezen”, aldus PvdA-er Jan Steven van Dijk, wethouder Onderwijs, Sociale Zaken, Volksgezondheid, Sport, Burgerparticipatie en Accommodatiebeleid in de gemeente Hollands Kroon.

 

 

“Passend Onderwijs is een heel kansrijke operatie. In eerste instantie voor de kinderen. Dat leidt dan weer tot ontzorging van sommige ouders. Want ik heb ze meegemaakt: ouders die met hun handen in het haar zaten, omdat ze met hun kind nergens terecht konden. Ze bezochten de ene na de andere school, maar kwamen niet door de toelatingscommissies. En dan krijg je de ongewenste situatie van een kind dat onderwijs en zorg nodig heeft, maar noodgedwongen thuis zit.”

Gebruiksaanwijzing

Wat voor mij de essentie van Passend Onderwijs is? Je meldt je kind, ongeacht het intelligentieniveau of gebruiksaanwijzing, aan bij de school in de buurt. Deze school is voor een groot onderwijsaanbod verantwoordelijk. En is men niet in staat om het gevraagde aanbod te leveren, dan staan ze borg voor doorplaatsing of ondersteuning naar locaties die dat wél kunnen. Dat is een klantgericht en dus positief beleid.

Omdat Passend Onderwijs bestuursoverstijgend en dus kleuroverstijgend is, werken meerdere scholen en zorginstellingen nu met elkaar samen. Dat is op twee manieren een interessante ontwikkeling. Ten eerste betekent dit mogelijk het einde van bijzonder onderwijs. Ik kan me de kritische geluiden uit die hoek goed voorstellen, maar vind de principiële discussie over wel of geen bijzonder onderwijs minder belangrijk dan de resultaten die een goede samenwerking kan opleveren. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die gewoon krijgen.

 

Platte onderwijsgemeente

De tweede ontwikkeling ligt in het verlengde van de eerste. Door Passend Onderwijs krijgen we eigenlijk één school- en zorgorganisatie in de regio. Dat vind ik een uitstekende verandering. Een goede spreiding van het onderwijsaanbod, vraagt echter wel om een nauwere samenwerking dan nu soms het geval is. Met name in een platte onderwijsgemeente als Hollands Kroon staan sommige kleuren elkaar weleens in de weg. Ik hoop dat Passend Onderwijs en het bestuursoverstijgende niveau hier een positieve bijdrage aan gaat leveren.

Eén van de aspecten die ik binnen de Kopgroep graag anders wil zien, is het leerlingenvervoer. Bij een gecentraliseerd onderwijsaanbod, zoals nu het geval is, zijn er meer vervoersbewegingen en daardoor hogere kosten voor de gemeente. Ik heb daarom een sterke voorkeur voor een gedecentraliseerd systeem. Maar de beste oplossing zou ik vinden dat gemeente een vast vervoersbudget over dragen aan het swv, die hier dan zelf verantwoordelijk voor is. Deze filosofie van inrichtingsvrijheid sluit perfect aan op Passend Onderwijs. We hebben nu de gelegenheid om ons onderwijsaanbod zo slim mogelijk te organiseren – dan is dit een kans die we samen moeten pakken!”

Jan Steven van Dijk