Openbare raadsvergadering 15 mei

14 mei 2019

© BreBuc / PvdA HK

Ik wil iedere belangstellende van harte uitnodigen voor onze openbare fractievergadering van 15 mei. Wanneer u het gebouw niet in kunt wilt u dan even bellen naar mijn telefoonnummer 06 51 37 01 26. Dan komt er iemand zo spoedig mogelijk u ophalen.

 

 

 

 

Agenda fractievergadering 15 Mei – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting (Robbenoordbos)

 1. Opening/mededelingen (Rian van Dam bezoekt fractievergadering 5 juni)
 2. Insprekers: LTO (Marbel Montsma, gebiedsvisie Wieringermeer) tussen 21.00 en 21.45 uur.
 3. Ingekomen post/stukken:
 4. Presidium 7 mei *
 5. Actuele zaken
 6. Raadsvergadering donderdag 23 mei 2019
 7. Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen
 8. Mededelingen van het bestuur
 9. Rondvraag/wvttk
 10. Sluiting

 

Raadsvergadering donderdag 23 april, 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Vaststellen agenda
 4. Subsidieaanvraag Stichting RTV Noordkop 2019 (Elbert)
 5. Locatie jeugdgezondheidszorg Nieuwe Niedorp (Sylvia)
 6. Uitwerking omgevingsvisie Hollands Kroon – onderdeel wonen (Sylvia)
 7. Notitie cultuur in Hollands Kroon 2019 – 2022 (Elbert)
 8. Bomenlijst 2019 (Sylvia)
 9. Vaststellen agenda
 10. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 11. Vaststellen lijst ingekomen stukken
 12. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 april 2019
 13. Aanwijzen Functionaris Gegevensbescherming
 14. Bestemmingsplan Kluisgat 5 Wieringerwerf
 15. Gecoördineerd bestemmingsplan ‘Erfgoed Mostert, Westerland’
 16. Herontwikkeling De Dentele
 17. Subsidieaanvraag Stichting RTV Noordkop 2019
 18. Locatie jeugdgezondheidszorg Nieuwe Niedorp
 19. Uitwerking omgevingsvisie Hollands Kroon – onderdeel wonen
 20. Notitie cultuur in Hollands Kroon 2019 – 2022
 21. Bomenlijst 2019
 22. Sluiting