20 oktober 2013

Openbare fractievergadering van 23 oktober 2013

Ik nodig uit voor de openbare fractievergadering van 23 oktober 2013. Deze vergadering is in de Ontmoeting in Anna Paulowna.

 

 

Beste mensen,

 

de volgende zaken komen aan de orde.

Gesprek met vertegenwoordigers van Windpark Wieringermeer;

Algemene beschouwingen bij begroting 2014;

Puntjes op de i raadsvergadering 31 oktober;

Politieke agenda/uitnodigingen;

Actuele zaken.

 

met vriendelijke groet,

Fijko van der Laan.

fractie voorzitter PvdA HK

 

Agenda fractievergadering