Door Fractie op 7 september 2016

Openbare fractievergadering van 14 september 2016

De openbare fractievergadering  van de PvdA wordt gehouden op woensdag 14 september om 20.00 uur in multifunctioneel centrum Veerburg, Sportlaan te Anna Paulowna. Vanzelfsprekend behandelen we de agenda voor de raadsvergadering van 20 september.

 

 

Na een lang zomerreces is het politieke seizoen ‘16/’17 weer van start gegaan. De fractie heeft zich inmiddels alweer een beeld kunnen vormen van ontwikkelingen bij de brandweerzorg en is door de raad van bestuur van NoordWest ziekenhuis geïnformeerd over de situatie van de vestiging in Den Helder. In oktober komt er meer duidelijkheid over het zogenaamde profiel van het basisziekenhuis en de plannen voor vernieuwbouw of nieuwbouw in Den Helder. Intussen is het bestuur van de gemeente Staphorst op bezoek geweest en staat ook nog een overleg met het bestuur van Südwest Fryslan op vrijdag 9 september op de agenda. Zou zo maar kunnen dat we het dan hebben over de Afsluitdijk.

Agenda fractievergadering 14 september 2016 om 20.00 uur in multifunctioneel centrum Veerburg, Sportlaan te Anna Paulowna

  1. Opening/mededelingen (Fijko is verhinderd)
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 20 september.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

In die raad staat op de agenda het actueel maken van bestemmingsplan Agriport 1 (moet eens in de 10 jaar om leges te kunnen blijven heffen op vergunningen), het aanbod van voorschoolse activiteiten voor ieder kind (een vurige wens van ons sociaaldemocraten, gelijke kansen voor elk kind), een herziening en opnieuw bevestigen van het project om alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd tegen te gaan en tot slot de bestuursrapportage over de uitvoering van de begroting 2016 (er lijkt een positief resultaat te komen van ongeveer € 300.000, =).

Na de raadsagenda staan we stil bij de actuele (politieke) zaken en besteden we tijd aan de voorbereiding van de werksessie van de gemeenteraad over de begroting 2017. In deze werkvergadering op 13 september worden al richtinggevende uitspraken verwacht hoe we het geld in 2017 denken te gaan besteden en welke prioriteiten het college dient te hanteren.

Klik hier voor de agenda raadsvergadering.

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie