Openbare fractievergadering van 11 september 2019

Door Sylvia Buczynski op 11 september 2019

© BreBuc / PvdA HK

Op 11 september zal de eerste openbare fractie vergadering zijn. Deze is onder andere ter voorbereiding van de raadsvergadering van 26 september. Dat is de eerste raadsvergadering na het zomerreces.

 

 

 

 

Agenda fractievergadering 11 september – 20.30 uur, MFA De Ontmoeting (Waddenzee)

 1. Opening/mededelingen
 2. Insprekers: geen
 3. Ingekomen post/stukken:

Notulen overleg 5 juni2019

 1. Presidium van 9 september
 2. Actuele zaken
 1. Raadsvergadering donderdag 26 september (en uitloop 8 oktober) 2019 Voorstel afhandeling en woordvoerders (s.v.p. fractie standpunt voorbereiden).
 1. Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Rondvraag/wvttk
 4. Sluiting

 Raadsvergadering 26 september (en uitloop 8 oktober) 2019, 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Vaststellen agenda

Oordeelvormend

 1. Verzoek herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 te Wieringerwerf (Sylvia)
 2. Afronding bedrijfsverplaatsing Luyt – haven Den Oever (Sylvia)
 3. Beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers (Sylvia)
 4. Een cultuureducatie- (en participatie) plan voor Hollands Kroon (Elbert)
 5. Ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) in Hollands Kroon (Elbert)
 6. Bijdrage zorg en ondersteuning (= fiancieel Sylvia of Elbert?)
 7. Tweede Bestuursrapportage 2019 (Sylvia)

Besluitvormend

 1. Vaststellen agenda
 2. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 3. Vaststellen lijst ingekomen stukken
 4. Vaststellen besluitenlijst 13 juni 2019
 5. Vaststellen besluitenlijst raad 20 juni 2019
 6. Vaststellen besluitenlijst raad 25 juni 2019
 7. Vaststellen besluitenlijst 27 juni 2019
 8. Startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord Naar 31 oktober, oordeelvormend
 9. Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet Hollands Kroon 2017
 10. Bestemmingsplan De Dentele 9 Westerland
 11. Bestemmingsplan Dorpsstraat naast 64 Oude Niedorp
 12. Bestemmingsplan Maatregelen N239
 13. Bestemmingsplan regelstation Wieringerwerf
 14. Bestemmingsplan Rijdersstraat 24B ’t Veld
 15. Bestemmingsplan Schelpenbolweg 33 Slootdorp Naar oordeelvormend
 16. Paadje 12 (stuk volgt)
 17. Vijfde, en tevens laatst mogelijke, contractverlenging BDO accountant met 1 jaar
 18. Budget voor het uitvoeren van een toetsingskameronderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de gemeentelijke organisatie Hollands Kroon.

Afhankelijk van oordeelvormende behandeling

 1. Beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers
 2. Afronding Dok Luyt (stuk volgt)
 3. Een cultuureducatie- (en participatie)plan voor Hollands Kroon
 4. Ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) in Hollands Kroon
 5. Verzoek herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 te Wieringerwerf
 6. Bijdrage zorg en ondersteuning
 7. Startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord
 8. Tweede bestuursrapportage 2019
 9. Afscheid raadslid de heer P. Fekkes
 10. Beëdiging tot raadslid de heer J.P.F. Eichhorn
 11. Sluiting

 Sylvia

 

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski