Door Fractie op 29 november 2015

Openbare fractievergadering op 2 december 2015

Op 2 december houden we een openbare fractie vergadering in de ontmoeting om 20:00 uur in de Ontmoeting te Anna Paulowna.

 

 

 

 

Agenda fractievergadering 2 december 2015

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
  1. Nog geen aanmeldingen
 3. Ingekomen post/stukken
 4. Raadsvergadering 15 december
 5. Politieke agenda/uitnodigingen
 6. Actuele zaken
 7. Mededelingen van het bestuur
 8. Rondvraag / Wat er verder ter tafel komt
 9. Sluiting

 

 

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie