Door op 11 november 2016

Openbare fractievergadering op 14 november in Veerburg Anna Paulowna.

We behandelen dan de agenda voor de raadsvergadering van 22 november waarin de locatie voor een eventueel AZC, de Omgevingsvisie, de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurders en de belastingvoorstellen.

 

 

We behandelen dan de agenda voor de raadsvergadering van 22 november waarin de locatie voor een eventueel AZC, de Omgevingsvisie, de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurders en de belastingvoorstellen. Die laatsten zijn als hamerstuk op de agenda gezet dus verwacht daar niet teveel van. Nog wel op de agenda de huisvesting scholen 2017 – 2021 en de aanpassing van het bestemmingsplan Tussenweg te Middenmeer (bouwhoogte) voor datacenters.

Inwoners zijn uitdrukkelijk uitgenodigd om kwesties of vragen aan de fractie voor te leggen: kom je volksvertegenwoordigers eens vertellen wat je hoop geeft en wat je mooi en niet zo mooi vindt in Hollands Kroon!

Agenda fractievergadering 14 november 2016

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 22 november.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

Namens de PvdA Fractie Fijko van der Laan