Door op 8 mei 2014

Openbare fractievergadering op 14 mei 2014

Namens de fractie nodig ik u daar gaarne voor uit. De fractievergadering wordt gehouden in Sportcentrum Wieringen, Belterlaan 3 te Hippolytushoef vanaf 20.00 uur. In de bijlagen de agenda voor het overleg evenals het verslag van het vorige overleg en de politieke agenda.

 

 

Agenda fractievergadering 14 mei 2014

De vergadering wordt gehouden in Sportcentrum Wieringen, Belterlaan 3 te Hippolytushoef vanaf 20:00 uur.

Opening/mededelingen

 1. Inspreken
  1. VVN mevrouw Ina Hekkema en drie anderen
 2. ingekomen post/stukken
  1. notulen overleg 17 april 2014 (zie bijlage)
 3. Raadsvergadering 22 mei. (klik hier voor de agenda van de raadsvergadering)
 4. politieke agenda/uitnodigingen
  1. zie bijlage agenda 20140403
 5. actuele zaken
  1. Presidium
 6. van de wethouder
 7. van het bestuur
 8. rondvraag/wvttk
 9. sluiting

De vergaderorde van de openbare fractievergadering is als volgt:

 • Het overleg is openbaar dus belangstellenden zijn welkom.
 • Inspreken over bepaalde onderwerpen gebeurt aan het begin van het overleg, in beginsel ongeveer 10 minuten per inspreker.
 • Bij agendapunt 4 wisselt de fractie van gedachten over de raadsagenda, waarbij de woordvoerder een fractiestandpunt voorstelt. Bij dit punt is er alleen voor PvdA-leden gelegenheid per agendapunt, na de discussie door de fractie, een opmerking te plaatsen. De fractie gaat niet in discussie met belangstellenden (dus de niet-PvdA-leden).
 • Bij de agendapunten 5 t/m 8 gaat het om informatie uitwisseling, alleen de fractie, wethouder en vertegenwoordiger bestuur nemen aan deze punten actief deel. Bij de rondvraag/wvttk kan ieder een punt onder de aandacht van de fractie brengen.