Door Fractie op 20 januari 2017

Openbare fractievergadering 25 januari 2017

Aanstaande woensdag 25 januari 2017 wordt de openbare fractievergadering gehouden vanaf 20uur in Veerburg, Anna Paulowna.

 

 

 

 

Insprekers zijn welkom op deze openbare fractievergadering.

Op deze vergadering zal de raadsvergadering van 31 januari 2017 worden besproken.

Er wordt onder andere gesproken over de de vernieuwing van de Kerkwegbrug nabij Anna Paulowna en de Westfriesesluisbrug nabij Kolhorn. Het college stelt voor hier weer bewegende bruggen te maken. Maar de keuze kan ook vallen op de goedkopere variant vaste bruggen.

Tevens wordt de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Wieringermeer 2009 ten aanzien van aardwarmte vastgesteld.

Het rapport van de toetsingskamer over het onderwijshuisvestingsbeleid wordt vastgesteld.

Agenda openbare fractievergadering 25 januari 2016

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Politieke agenda/uitnodigingen
  5. Actuele zaken
  6. Mededelingen van het bestuur
  7. Rondvraag/wvttk
  8. Sluiting

Klik hier voor de agenda van de raadsvergadering

 

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie