14 januari 2014

Openbare fractievergadering 22 januari 2014

De fractie van de PvdA nodigt u ui voor een openbare fractie vergadering van 22 januari 2014.

 

 

 

 

Agenda fractievergadering 22-01-2014 aanvang 20:00 uur in de Ontmoeting zaal 2

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
  1. Nog geen aanmeldingen
 3. ingekomen post/stukken
  1. notulen overleg 11 december 2013: computercrash
 4. Raadsvergadering 30 januari. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden, Fijko is verhinderd).
 5. politieke agenda/uitnodigingen
  1. zie bijlage agenda 13 januari
 6. actuele zaken
  1. Presidium en coalitie overleg
  2. Zorgakkoord VNG en Rijk?
 7. van de wethouder
 8. van het bestuur
 9. rondvraag/wvttk
 10. sluiting