Door Sylvia Buczynski op 14 mei 2018

Openbare fractievergadering 16 mei 2018

Op 16 mei is er een openbare fractievergadering. Deze vergadering wordt gehouden in de Ontmoeting in Anna Paulowna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda fractievergadering 16 mei 2018 – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting, AP

 1. Opening/mededelingen
 2. Insprekers: geen
 3. Ingekomen post/stukken
 4. Actuele zaken (n.a.v. coalitiebespreking)
 5. Presidium
 6. Raadsvergadering 24 mei.
 7. Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen
 8. Profiel nieuwe burgemeester
 9. Mededelingen van het bestuur
 10. Rondvraag/wvttk
 11. Sluiting

De stukken van de raadsvergadering zijn te vinden op de site van de gemeente.

Op deze site kan je ook naar de link van Argu om je idee voor de profielschets nieuwe burgemeester te plaatsen (of reageren op de inbreng van anderen).

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski