Door Fractie op 13 februari 2017

Openbare fractievergadering 15 februari 2017, 20.00 uur

Op 15 februari vergadert de fractie van de PvdA openbaar in Veerburg Sportlaan 21 te Anna Paulowna.

 

 

 

 

In deze openbare vergadering worden de agendapunten van de gemeenteraadsvergadering van 28 februari besproken. Hier komen aan de orde de Westfriesesluisbrug, de locatiekeuze brede school Hippolytushoef en de nota bovenwijkse voorzieningen. Insprekers zijn welkom.

Agenda:

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
 3. Ingekomen post/stukken
 4. Raadsvergadering 28 februari.
 5. Politieke agenda/uitnodigingen
 6. Actuele zaken
  1. Presidium
  2. Motie anoniem solliciteren
 7. Mededelingen van het bestuur
 8. Rondvraag/wvttk
 9. Sluiting

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 28 februari 2017

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie