Openbare fractievergadering 12 december 2018

Door Sylvia Buczynski op 3 december 2018

3 december was een openbare fractievergadering geagendeerd, maar deze wordt verplaatst naar woensdag 12 december (20.00 uur, MFA de Ontmoeting in Anna Paulowna).
Er zijn allerlei verschuivingen geweest in de raadsagenda.
4 december is er presidium ter voorbereiding van de raadsvergadering op dinsdag18 december. Daarna volgt een extra raadsvergadering. Om 20.00 uur gaan we in beslotenheid stemmen over de burgemeesterskandidaat, vanaf 21.15 uur is de openbare raadsvergadering waarin de keuze voor onze nieuwe burgemeester bekendgemaakt wordt.
Op 11 december is er weer een inwonersspreekuur (20.00 uur).

Agenda fractievergadering 12 december – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting, Anna Paulowna

  1. Opening/mededelingen
  2. Insprekers: geen
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Actuele zaken (o.a. burgemeestersbenoeming)
  5. Presidium vindt 4 december plaats
  6. Raadsvergadering dinsdag 18 december 2018
  7. Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen
  8. Mededelingen van het bestuur
  9. Rondvraag/wvttk
  10. Sluiting
Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski