Door Afdeling Hollands Kroon op 1 december 2015

Open brief over TSN en thuiszorg in Hollands Kroon

Vorige Week kwamen er zeer verontruste berichten over de thuiszorgorganisatie TSN. Deze had surseance van betaling  aangevraagd. Een mogelijk faillissement wordt niet uitgesloten. TSN is verleent veel thuiszorg in Hollands Kroon.

 

 

OPEN BRIEF

TSN bijna failliet.

Vrijdag was in het nieuws dat de thuiszorgorganisatie van TSN surseance van betaling heeft aangevraagd. Openlijk wordt al gesproken over een faillissement. Dit baart de PvdA Hollands Kroon zorgen, want het kan betekenen dat zo’n honderd  werknemers van TSN hun baan en waarschijnlijk tussen de 400 en 500 cliënten hun thuiszorg kwijtraken. Voor beide groepen een drama.

Voor mensen die thuiszorg hebben en voor wie de zorg al verminderd is, wordt de onzekerheid alleen maar groter. Het lijkt nu code rood voor de gemeente. Deze heeft een zorgplicht en moet regelen dat deze kwetsbare mensen hun thuiszorg blijven ontvangen, zonder onderbreking.

De Partij van de Arbeid afdeling Hollands Kroon roept de gemeente op om de zorgplicht te effectueren en maatregelen te treffen zodat bij een faillissement van TSN de thuiszorg wordt voortgezet. Het zou mooi zijn indien de huidige met ontslag bedreigde mensen van TSN dit werk kunnen blijven doen: beter voor de werknemers en prettiger voor de klanten die hun vaste thuiszorger behouden.

De PvdA vindt dat de gemeente een morele plicht heeft om voor de mogelijk ontslagen werknemers te bemiddelen bij andere thuiszorgorganisaties zodat men deze overneemt.

De gemeente zal er rekening mee moet houden dat bij andere organisaties dezelfde problemen kunnen ontstaan. Het tarief dat de gemeente hanteert voor huishoudelijke hulp is zodanig, dat er nauwelijks een sluitende exploitatie op valt te baseren. Daarom vindt de PvdA het noodzakelijk dat de gemeente met de beoogde nieuwe zorgpartij afspraken maakt hoe te handelen bij faillissementen van zorgaanbieders.

PvdA-afdeling Hollands Kroon

‘Dit is een sombere dag voor TSN en voor de hele sector thuiszorg’ http://nos.nl/l/2071692

Faillissement dreigt voor grootste thuiszorgorganisatie http://nos.nl/l/2071673

Van Rijn: thuiszorg wordt altijd geleverd http://nos.nl/l/2071734

Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon