Door Sylvia Buczynski op 2 maart 2017

Op werkbezoek bij de koninklijke Marine

Woensdag 1 maart werd een grote groep PvdA-ers gastvrij ontvangen door de Koninklijke Marine. Op initiatief van onze defensiewoordvoerders in de Tweede-Kamer, Angelien Eijsink en Günal Gezer werden de aanwezige raadsleden, Kamerleden, kandidaten en medewerkers geïnformeerd over het werk, over scholing, de missies en het onderhoud van de schepen.

Zelf had ik al eens een rondleiding gehad en het was dus niet helemaal nieuw, maar daarom niet minder informatief en indrukwekkend. Dat laatste gold zeker voor de mensen die nog nooit eerder op het terrein van de Marine in Den Helder geweest waren. Door zo’n werkbezoek krijg je een veel beter beeld van de omvang en de professionaliteit.

Schout Bij Nacht Rob Kramer vertelde in vogelvlucht over het Commando Zeestrijdkrachten: over de inzet, de cijfers en de internationale samenwerking, over het type schepen en over de toekomst. Als gevolg van de jarenlange bezuinigingen baart deze toch wel enige zorgen. Niet alleen het onderhoud is in het geding, maar ook de arbeidsvoorwaarden. Het wordt steeds moeilijker om goed geschoold technisch personeel naar Den Helder te halen en vaak kiest men na een paar jaar toch liever voor een ‘burgerbestaan’. Er zal meer geïnvesteerd moeten worden en het zal daarna nog enige tijd vergen voordat het resultaat voelbaar zal zijn; de tijd dringt.

In de Traditiekamer kregen we een uiteenzetting over de Onderzeedienst, daarna mochten we in kleine groepen een kijkje nemen in een van de onderzeeboten; om te ervaren hoe krap de bewegingsruimte is en om te zien hoe aan boord gewerkt en geleefd wordt. Ik probeerde me voor te stellen hoe dat is: pakweg drie maanden ‘opgesloten’ met zestig man en geen contact met de buitenwereld.

Voordat we zelf afscheid namen, mochten we nog getuige zijn van het vertrek van een van de onderzeeërs. De trossen gingen los en twee sleepboten manoeuvreerden de boot in de goede richting, ditmaal voor een korte reis van vijftien dagen.

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski