Op 30 maart jl hield onze afdeling een ledenvergadering.