Door Fractie op 1 mei 2016

Ontwerp omgevingsvisie Hollands Kroon

In de gemeenteraadsvergadering van 28 april is de ontwerp omgevingsvisie Hollands Kroon besproken.

 

 

 

 

De ontwerp omgevingsvisie Hollands Kroon is besproken. Als hier klik kunt u de onderliggende stukken vinden. Hier onder kunt u onze woordvoering lezen.

 

Voorzitter,

Het ontwerp is helder en overzichtelijk en beperkt zich tot de fysieke leefomgeving.

Wat de PvdA betreft een zeer belangrijk document:  De leefomgeving draagt immers in hoge mate bij aan het levensgeluk van onze inwoners. Prettig wonen, schone lucht, groen en ruimte – ook de ruimte om te ondernemen – spelen daarbij een belangrijke rol. En hoewel we onderschrijven dat de economische kant  – bedrijvigheid en werkgelegenheid – erg belangrijk is lijkt de insteek voor deze omgevingsvisie vooral te zijn ingegeven door de gedachte dat men (vooral agrariërs en ondernemers) zo min mogelijk belemmerd dient te worden door deze omgevingsvisie. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat de belangenorganisaties (zoals LTO) erg sterk vertegenwoordigd waren op de inspraakavonden die de gemeente georganiseerd heeft. Zij willen vooral zo min mogelijk regels en zo veel mogelijk vrijheid om te kunnen doen wat ze willen.

Het stempel dat de ‘gewone’ inwoners op deze visie gedrukt hebben is minder groot, ze zijn niet verenigd in een invloedrijke club of netwerk. Toch maken zij het grootste deel uit van onze bevolking.

Deze inwoners worden geconfronteerd met een omgeving die voor het grootste deel door grondbezitters en hun economische activiteiten bepaald wordt.

De immateriële kant voor het welbevinden vinden wij onvoldoende aan bod komen: zaken als natuur, biodiversiteit, landschappelijke inpassing van bebouwing, de zorg voor het groen in de woonomgeving en voor monumenten. In de omgevingsvisie worden deze vooral als belemmerend neergezet. Uiteindelijk allemaal zaken die zeker voor de lange termijn niet alleen gestuurd kunnen worden door economisme. Wat vernield wordt heb je niet zomaar hersteld; of het nu een landschap, een biotoop, een dorpsgezicht of een historisch gebouw is. De collectieve waarde van onze omgeving – en daar profiteren we allemaal van – stijgt als we er zorgvuldig mee omgaan. Deze waarde wordt bedreigd door onkunde, door onverschilligheid, door egoïsme en door industriële expansiedrift (grote agrarische bouwblokken, datacenters, kassen) en daarom moeten ze benoemd, beschermd en zelfs gestimuleerd worden. In de omgevingsvisie missen we de balans om richting 2030 aan een aantrekkelijker Hollands Kroon vorm te kunnen geven. Een gemeente die niet alleen prettig is en blijft voor de eigen inwoners, maar die ook de ambitie heeft om mensen van buiten aan te trekken – of het nu is om te wonen of te bezoeken – mag best wat meer eisen stellen.

 

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie