Onderwijswethouder van Dijk: Ik heb geen dubbele agenda’s