Door Aletta Isbrucker op 16 juli 2018

notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 jul 2018

Op 2 juli was er een algemene ledenvergadering. Daarvan zijn notulen opgemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

PvdA Hollands Kroon ledenvergadering 02-07-2018

  • Afscheid van bestuursvoorzitter Folkert Niemandtsverdriet

Folkert van ontzettend bedankt voor zijn inzet en veel succes gewenst in de toekomt. In het bijzonder door het bestuur en de fractie.

  • Verkiezingen nieuwe voorzitter PvdA Hollands Kroon

Paul Medema is gekozen door de leden zonder tegenkandidaten.

  • Ter goedkeuring aan leden financieel overzicht 2017

De kascommissie heeft de financiën nagekeken en goedgekeurd bevonden. Kascommissie 2019 Arie en Fijko .

  • Presentatie nieuwe campagne

Na het zomerreces gaat de daadwerkelijke presentatie plaatsvinden. We behouden het canvassen, het is goed voor het moraal en zichtbaarheid. Aan de andere kant gaan we organisaties en verenigingen opzoeken waar we laten zien dat wij de PvdA zijn. We willen ons geluid luider laten horen. Het campagneteam komt vaker bij elkaar, we gaan actiever aan de gang.

  • Fractienieuws

De gemeente is druk bezig met het zoeken naar een nieuwe burgermeester. Ondertussen is ook de profielschets samengesteld. De huidige burgermeester blijft als waarnemend aan tot de nieuwe burgermeester is aangesteld.

Incluzio heeft vorige week een presentatie gegeven over hun werkzaamheden. Een bijzonder positief verhaal onderzocht door de organisatie van Incluzio zelf. Er is een nauwere samenwerking aangegaan met de gemeente met het nieuwe contract. Dit heeft niet de voorkeur van de fractie.

  • Afsluiting 21.00
Aletta Isbrucker

Aletta Isbrucker

Hallo, mijn naam is Aletta Isbrucker. Ik mag sinds 2012 het secretariaat van de afdeling PvdA Hollands Kroon beheren. Soms is het best een klus maar het is vooral een leerzame, gevarieerde functie. De samenwerking met alle actieve leden van de afdeling is het allerleukst voor mij als secretaris. Verder ben ik een actief volger

Meer over Aletta Isbrucker