Door op 25 juni 2013

Niet vanuit een ivoren toren of gemeentehuis

Onder het motto lullen en poetsen ben ik net zoveel buiten het gemeentehuis als daar binnen te vinden. Want de drie decentralisatie zijn razend ingewikkeld en vragen veel overleg de lastigste verandering is de verandering in ons denken. Ik vind het belangrijk dat iedereen in Hollands Kroon uiteindelijk kan rekenen op een helpende hand in onze gemeente. Maar door veranderingen in de samenleving kan de gemeente dit niet alleen. We hebben de ‘eigen kracht’ van onze inwoners nodig om elkaar te activeren, stimuleren en te ondersteunen. En daar wil ik niet alleen over praten maar ook aan mee doen. Tot mijn vreugde begint dit verhaal en meedoen steeds meer vruchten af te werpen. Ik noem een aantal voorbeelden van groepen inwoners van Hollands Kroon die de eigen kracht gebundeld hebben.

Voorzieningen in leegstaande gebouwen

Hollands Kroon heeft veel voorzieningen die belangrijk zijn voor de (sociale) leefbaarheid in de gemeente. Door de veranderende vraag en behoefte van de gebruikers is het niet mogelijk alle accommodaties in stand te houden. Ik denk dat ‘eigen kracht’ en verantwoordelijkheid van inwoners en verenigingen een goede basis vormen voor toekomstbestendige accommodaties.

 

Het gebouw OBS De Tweewegen komt leeg te staan nu de nieuwe school klaar is. Om die reden hebben een aantal organisaties uit Wieringerwaard en een bedrijf de handen ineen geslagen. Zij willen wel gebruik maken van het gebouw en hebben dat ook aangegeven bij de gemeente. Een eenzelfde ontwikkeling is gaande met basisschool De Schakel in Barsingerhorn. Enkele bedrijven hebben interesse getoond in het gebouw. Samen met een groep inwoners en met ondersteuning vanuit de gemeente  wordt er nu gekeken wat we er voor Barsingerhorn van kunnen maken. Ook de huidige Rsg Wiringherlant komt binnenkort leeg te staan. De school verhuist in de zomervakantie naar de nieuwe locatie. Stichting sportcampus Terpweg willen graag gebruik blijven maken van de gymzalen van de oude locatie, omdat ruimte in andere sportaccommodaties op dit moment niet toereikend is.

 

Ik ben blij met de initiatieven die worden aangedragen. Alle genoemde partijen zijn in gesprek met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn en waar nodig pak ik persoonlijk mee aan of praat mee om er een succes van te maken.

 

Leerlingenvervoer De Lichtlijn

Naast bovengenoemde initiatieven is er onlangs ook een initiatief opgestart met het leerlingenvervoer naar basisschool De Lichtlijn in Den Helder. 15 kinderen uit Hollands Kroon gaan naar deze school en maken gebruik van het leerlingenvervoer, maar de regelgeving gaat dit jaar veranderen. Dit komt erop neer dat een aantal van deze leerlingen nog wel recht hebben op leerlingenvervoer, maar een aantal niet. Ik vind het belangrijk dat leerlingen allemaal op school kunnen komen, maar ik hecht er ook aan dat de kosten voor de gemeente omlaag gaan. Daarom moeten we gebruik maken van de gezamenlijke kracht. Om die reden zijn we met de ouders en school van de kinderen gaan praten. Eerst in het gemeentehuis en later op school, want als je samen wat wilt op lossen dan kom je letterlijk en figuurlijk naar elkaar toe. Samen hebben we een oplossing bedacht om alle kinderen met hetzelfde vervoer naar school te brengen. Op die manier houden we het voor iedereen leefbaar. Op dit moment wordt bekeken hoe de gevonden oplossing ook in de soms complexe gemeentelijke praktijk gerealiseerd kan worden.

 

Paalzitten

Ik wil mij ook als inwoner inzetten voor Hollands Kroon. Daarom liet ik mij 14 dagen geleden veilen voor de Rode Eenhoorn, ik heb € 80,= opgeleverd. Om geld in te zamelen voor een nieuw sportcomplex in Kolhorn en voor het koor Kolhorn Zingt ga ik van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni paalzitten in Kolhorn. Want ik ben ook inwoner van Hollands Kroon en wil graag mijn eigen kracht inzetten om bij te dragen aan de leefbaarheid van Kolhorn. Om die reden ga ik drie dagen paalzitten en hoop dat veel mensen zullen doneren voor een nieuw sportcomplex en het koor.