15 november 2014

Naar aanleiding van de avond van 13 november 2014

‘Hans Spekman’,

Het zal jullie niet ontgaan zijn. Helaas zijn we gisteren twee leden van onze fractie in de Tweede Kamer kwijtgeraakt. Dat betreur ik. Want ik raak niet graag mensen kwijt in de strijd voor onze idealen.

 

De afgelopen tijd is er binnen de PvdA discussie geweest over de wijze waarop door het kabinet onderzoek gedaan wordt naar een aantal Turkse organisaties in Nederland. Verenigingen waarin velen goed werk verrichten, waarvan we wel hun bijdrage aan de integratie van Turkse Nederlanders willen onderzoeken.

Integratie raakt aan de kern van waar de sociaaldemocratie voor staat: emancipatie, vrijheid, solidariteit en gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s. Aan ons verzet tegen uitsluiting, en onze strijd voor verdraagzaamheid.

Deze discussie had ook zijn weerslag op de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Hierover is een meningsverschil ontstaan tussen twee Kamerleden – Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu – en de overige PvdA-fractieleden. Meningsverschillen mogen in onze partij, dat is nooit een probleem, ook nu niet. Maar uiteindelijk moeten we elkaar kunnen vinden op die kernwaarden van emancipatie, vrijheid en verdraagzaamheid die kenmerkend is voor de progressieve stroming die wij zijn.

De leden van onze fractie hebben daarom gisteravond gezamenlijk een klemmend beroep gedaan op deze twee leden om hun vertrouwen uit te spreken in de opstelling van de eigen fractie in het integratiedebat en in de minister. We koesteren de discussie maar we dienen altijd vertrouwen in elkaar te hebben. Daar waren zij niet toe bereid. Ze hebben zelf aangegeven niet verder te willen in de fractie en zijn uit de fractie gestapt.

Het Partijbestuur heeft voorts het verzoek gekregen van het fractiebestuur om uit te spreken dat de genoemde leden niet langer het woord kunnen voeren namens de Partij van de Arbeid en om de procedure tot ontneming van het lidmaatschap te starten. Het Partijbestuur heeft hier mee ingestemd.

Dat het zover heeft moeten komen, vind ik spijtig. Onze Partij van de Arbeid is een partij waarbij iedereen welkom is, ongeacht afkomst, geaardheid of geloof. Wij zijn er voor iedereen die zich thuis voelt bij onze idealen en waarden voor een wereld van verdraagzaamheid. Een wereld waarin niemand buitengesloten wordt en we kiezen voor een samenleving waarin mensen meedoen en gelijke kansen hebben. Dat is een koers waar we allemaal pal voor moeten staan. Omdat we alleen gezamenlijk, solidair met elkaar, onze opdracht kunnen volbrengen.

Met vriendelijke groet,

Namens het partijbestuur,

Hans Spekman