Door Afdeling Hollands Kroon op 25 januari 2018

Motie kinderpardon

Vandaag (25 januari) komt de motie “Kinderpardon” aan de orde in de gemeenteraad van Hollands Kroon. Deze dient fractie van de PvdA in samen met de fracties van Groen Links, de Christen Unie en Progressief Hollands Kroon. We hopen dat de coalitie partijen eens laten zien dat ze dat ze een medemenselijk hart hebben. Dit kinderpardon komt mede voort uit het VN verdrag voor de rechten van het kind, wat ook door Nederland is ondertekend.

 

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind telt in totaal 54 artikelen. Deze artikelen beschrijven de rechten van kinderen. Zo staat er in de artikelen bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Het verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt.

De tekst van de motie:
De raad van de gemeente Hollands Kroon, in vergadering bijeen op 25 januari 2018, constaterende dat het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven van groot belang is dat zij hier mogen blijven, omdat het thuis van deze kinderen in Nederland ligt:

  • Overwegende dat het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet,
  • Constaterende dat het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen,
  • Verzoekt het college bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon,
  • En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Het Kinderpardon wordt zó strikt uitgevoerd dat inmiddels 98% van de aanvragen wordt afgewezen. De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek, het meewerkcriterium. Hierdoor dreigt momenteel voor ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen uitzetting naar een land waarvan ze vaak de taal niet eens spreken. Deze motie is een dringend pleidooi aan het nieuwe kabinet om de procedure van het Kinderpardon te versoepelen. Link naar de petitie Ze zijn al thuis: actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis.

Deze motie is ingedient door:
Jan Eichhorn, GroenLinks
Sylvia Buczynski, Partij van de Arbeid
Dorien Sybenga, Progressief Hollands Kroon
Johan Paul de Groot, ChristenUnie

Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon