Door Fractie op 5 februari 2017

Motie breedband internet.

In de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2017 hebben de fracties van de PvdA, Christen Unie en Groen Links een motie ingediend over breedband internet in de gemeente Hollands Kroon.

 

 

 

Klik hier voor de motie.

Sympathiek?

De intro van de reacties op een motie in onze raadsvergadering is vaak al bijna letterlijk voorspelbaar: ’heel sympathiek, maar… overbodig, voorbarig…, onnodig,… want… Dan weet je het al: deze wordt af geserveerd. Niet omdat partijen er tegen zijn maar omdat ze niet willen dat een ander met het onderwerp ‘aan de loop gaat’.

In de raad van 31 januari heeft onze fractie (samen met Christen Unie en Groen Links) een motie over snel internet ingediend, bedoeld als duwtje in de rug van het college. Waarom?

Al sinds 2012 heeft de PvdA herhaaldelijk het probleem van slechte internetverbindingen op het platteland onder de aandacht gebracht. Slechte digitale bereikbaarheid leidt tot een onaantrekkelijk vestigingsklimaat – dit geldt voor wonen, scholing en bedrijvigheid – met als mogelijk gevolg ‘leegloop’, waardoor de leefbaarheid en vitaliteit verder af zal nemen.

De reactie toen was lauw, want ach… dat loopt zo’n vaart niet? Bovendien moesten marktpartijen dat maar regelen. Maar het liep veel sneller dan gedacht en we worden steeds afhankelijker van internet. Voor aanbieders zijn de ‘witte’, dunbevolkte gebieden onrendabel, dus oninteressant.

Uit een initiatief van inwoners is de coöperatie Breedband Hollands Kroon ontstaan en zo langzamerhand begint het eindelijk bij overheden door te dringen dat goed internet een onmisbare nutsvoorziening aan het worden is.

Op donderdag 26 januari vond een bijeenkomst over dit onderwerp plaats die als beeldvormend voor de gemeenteraad bedoeld was, maar door de grote belangstelling van inwoners een iets ander karakter kreeg.

Na een aantal verhelderende presentaties, o.a. over de mogelijkheden en onmogelijkheden van overheidsbemoeienis riep wethouder Meskers de raad op om een aanzet te geven zodat hij met een voorstel kan komen.

Met onze motie hebben we de daad bij het woord gevoegd. Ruim van tevoren rondgestuurd en daarmee de raad voorbereid. Misschien strategisch niet zo slim, want hierdoor kon een afweermechanisme in stelling gebracht worden (zelfs onbehoorlijk grof geschut).

We vonden het niet zo netjes dat Jip Pankras (werkgroep internet) het woord kreeg voordat de motie uitgesproken was. Hiermee werd het gras voor onze voeten weggemaaid en begon de discussie al van te voren. De reacties waren ook nu voorspelbaar: Leuk geprobeerd, maar ‘de verkeerde termen’ gebruikt, voorbarig omdat de werkgroep al aan de slag is om (alweer, want met inwoners erbij hadden sommige leden van de raad zich namelijk niet uit durven spreken!) een beeldvormende bijeenkomst te organiseren. Terwijl we allemaal weten wat het doel is en bovendien hoeft het college een motie niet of niet letterlijk uit te voeren.

Het lag er dik bovenop dat er geen gunfactor was. Net niet sympathiek genoeg? We besloten de motie in te trekken om deze – mocht de stroperigheid toeslaan – in aangepaste bewoordingen weer van stal te halen.

Sylvia Buczynski

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie