Door op 4 november 2016

Moet burgemeester Nawijn ontslagen worden?

Moet burgemeester Nawijn ontslagen worden? Is een vraag waar de media graag antwoord willen hebben. Klik op lees verder om het antwoord te lezen.

 

 

 

Al anderhalve week vult de Schager Courant de pagina’s met artikelen over de vraag of burgemeester Nawijn van Hollands Kroon niet beter kan vertrekken. Een beetje paradoxaal is het wel, mooi onderwerp om krantenpagina’s vol te krijgen en dan weg sturen. De aanleiding is natuurlijk de denigrerende en grievende opmerking die de burgemeester maakte over inwoners van Hollands Kroon na afloop van de gemeenteraadsvergadering op 25 oktober.

Nadat de burgemeester als voorzitter de vergadering van de raad had gesloten vergat hij de microfoon uit te schakelen. De uitzending liep zodoende nog door. Tijdens het tekenen van documenten maakte hij zijn stuitende opmerking tegen de griffier. De oplettende Alexander Bügel plaatste vervolgens het beeldfragment met opmerking op zijn facebook pagina van De Meerpeen. Alexander Bügel is ook degene achter de Wieringermeerse carnavalsliedjes over de burgemeester. Dezelfde Meerpeen website vraagt nu rekening en verantwoording per fractie van de gemeenteraad over de door de raad uitgegeven verklaring over het incident.

De fractievoorzitters (namens hun gehele fracties) hebben ruim een week met elkaar overlegd over de gewraakte uitspraken van burgemeester Nawijn, die onmiddellijk na het publiceren ervan excuses heeft gemaakt aan de betrokken inwoners en aan de gehele raad (‘had ik niet moeten zeggen’). Al vrij snel is geconcludeerd dat het een onderwerp is voor de vertrouwenscommissie (een commissie van enkele raadsleden die namens de raad het functioneren van de burgemeester beoordeelt). In een gesprek met de burgemeester zou die commissie het verder moeten afhandelen en zoals bekend rapporteert die commissie aan de Commissaris van de Koning. Op die wijze wordt een en ander ook opgenomen in het dossier van de burgemeester. Overigens zijn de gesprekken van die commissie geheim (gaat over personen).

Vervolgens is de vraag gesteld of er niet een extra raadsvergadering moet komen en een debat over bijvoorbeeld een motie en wat die motie dan zou moeten zijn (afkeuring, wantrouwen, treurnis?). Een extra raadsvergadering is een zwaar middel en vraagt om een zware uitkomst. Inwoners verwachten dat ook. De vraag is daarom of de handelwijze van de burgemeester nu een druppel is die de emmer doet overlopen of niet.

In de Schager Courant is dankbaar gebruik gemaakt van het incident om alle nieuws over de burgemeester nog eens op een rijtje te zetten. Mooi overzicht maar het ontbreekt aan iedere verdere nuance in dat overzicht. Voor de PvdA-fractie dus nog steeds de vraag of dit nu die befaamde druppel is of toch niet. Onze burgemeester heeft een aparte stijl; daar is hij ook op geselecteerd. Sommige inwoners hebben daar wel iets mee, sommige ook helemaal niet. De afgelopen vier jaar heeft de burgemeester zijn functie vervuld zoals in de profielschets als verwachting is beschreven. De raad wilde een burgemeester die is toegerust om de vele uitdagende mogelijkheden en vraagstukken waar de gemeente voor staat op een eigen, krachtige wijze (mee) te realiseren. Een bijdrage aan de ambities ten aanzien van de gewenste veranderingen voor het politieke bestuur stond erin en we wilden tastbare resultaten voor Hollands Kroon laten genereren, naast een reeks andere aspecten. Burgemeester Nawijn heeft wat de PvdA betreft aan die profielschets een goede invulling gegeven, zij het soms op een wijze, ik schreef het hierboven, die bij onze inwoners niet altijd op waardering kon rekenen.

Is dan een beledigende uitspraak, onbewust want tegen de griffier maar vastgelegd door een niet uitgeschakelde microfoon, aanleiding om de burgemeester te laten ontslaan? De PvdA-fractie vindt van niet. Het is een ernstig incident maar nog geen reden voor ontslag. De verklaring van de voltallige raad zegt wat dat betreft voldoende. Met een motie van treurnis wordt dat nog eens bekrachtigd en onderstreept.

Het is jammer dat de burgemeester op deze negatieve wijze in het (landelijke) nieuws is gekomen. Zijn uitspraak is op geen enkele wijze te rechtvaardigen. De PvdA-fractie gaat ervan uit dat het niet meer zal voorkomen. Voorts hebben wij er voldoende vertrouwen in dat de burgemeester er alles aan zal doen om zijn door zijn handelen beschadigde blazoen op te poetsen.

Namens de PvdA fractie Fijko van der Laan.