Door op 7 november 2016

Mijn laatste raadsvergadering

Per 1 januari 2017 neem ik afscheid als raadslid en fractievoorzitter van de PvdA fractie. Ik doe dit onder andere om ruimte te geven aan een jong en aanstormend talent binnen onze partij Paul Medema.

 

 

 

Bijna 25 jaar geleden ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Voor een marineofficier nou niet een voor de hand liggende keuze. Maar afkomstig uit een sociaaldemocratisch nest ook weer niet zo verrassend. Mijn moeder was administratief medewerkster tot de kinderen kwamen, daarna vooral huisvrouw. Mijn vader was politie agent en zeer actief in het vakbondswerk, de NPB. Dankzij de sociaaldemocratie kwam ik weer hoger op de maatschappelijke ladder dan mijn ouders. Mijn lidmaatschap van de PvdA hinderde mijn loopbaan bij Defensie niet.

In de beginjaren van mijn partijlidmaatschap was ik vooral gericht op en actief in de landelijke politiek. Ik nam deel aan de adviesgroep defensie van de Tweede Kamerfractie en bezocht uiteraard congressen. Maar gaandeweg kreeg ik meer belangstelling voor het lokale. De landelijke politiek staat nu eenmaal veel verder van de kiezers af dan de lokale. Daarnaast zie je op lokaal niveau veel eerder en directer resultaat van je inspanningen. Dat betekende dus naar de vergaderzaaltjes en de soms taaie afdelingsbijeenkomsten bijwonen, de plaatselijke fractie in de gemeenteraad volgen en als vrijwilliger ook meehelpen met folderen. Op een goed moment komt dan de vraag of je nog iets meer kan doen, zoals een functie in het afdelingsbestuur. Ik werd gevraagd penningmeester van de afdeling Anna Paulowna te worden. Nog meer vergaderen, meehelpen een lokaal verkiezingsprogramma te schrijven.

Na eerst een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst en na de nodige jaren weer intensiever de raadsvergaderingen en fractie overleggen te hebben gevolgd en te hebben bijgedragen aan het bepalen van de standpunten dan een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Naast het raadswerk ook actief in het Gewestelijk bestuur en als regiocoördinator. In 2006 meeliftend met het Wouter Bos effect wordt de PvdA in Anna Paulowna na de verkiezingen de grootste fractie (stemmen aantal) en kon ik zelfs wethouder worden tot aan de fusie met Wieringermeer, Wieringen en Niedorp. Daarna nog boeiende jaren als fractievoorzitter in de mooie fusiegemeente Hollands Kroon. Ik kijk met voldoening op bijna 15 jaar actief zijn in de lokale en regionale politiek.

Bij de vaststelling 1f0ebaavan de kandidatenlijst van de PvdA tijdens de ledenvergadering van de afdeling Hollands Kroon in december 2013, heeft de commissie geadviseerd een lijst samen te stellen die wordt gekarakteriseerd door ervaring en verjonging. Vooral dat laatste aspect heeft mijn sterke voorkeur en steun. Daarom acht ik de tijd gekomen om mijn zetel in de gemeenteraad af te staan zodat verjonging van de PvdA-fractie daadwerkelijk kan plaats vinden. Op de kandidatenlijst staat Paul Medema als volgende. Paul is lid van het afdelingsbestuur, al vele jaren actief als vrijwilliger en mede campagne coördinator. Hij volgt intensief de fractie overleggen en slaat bijna geen raadsvergadering over.Ik herken veel van wat ik hierboven over mijzelf heb geschreven.

Ik ben de partij veel dank verschuldigd voor wat ik heb mogen en kunnen doen. Er is veel tot stand gebracht maar het is vanuit sociaaldemocratisch oogpunt nog lang niet genoeg. In Paul Medema heb ik een waardige opvolger die met enthousiasme en inzet verder zal werken aan de idealen van de sociaaldemocratie, daar heb ik het volste vertrouwen in. Met ingang van 1 januari 2017 beëindig ik mijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Hollands Kroon. Op 20 december is dus mijn laatste raadsvergadering.

Fijko van de Laan.

N.B. Ik blijf wel volksvertegenwoordiger namelijk in het algemeen bestuur van het waterschap HHNK, uiteraard voor de PvdA!