16 juni 2016

Meer werk, meer banen, minder werkloosheid

De werkloosheid gaat steeds verder omlaag, ook onder 45-plussers. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS: de afgelopen drie maanden is het aantal werklozen elke maand gemiddeld met 7.000 gedaald.

 

Daarmee wordt de al eerder ingezette lijn doorgezet en bevindt de werkloosheid zich nu op het laagste niveau in meer dan drie jaar. Het aantal mensen dat de afgelopen tijd (meer, weer of voor het eerst) aan het werk ging, ligt nog een stuk hoger: gemiddeld zo’n 17.000 per maand. Dat komt onder meer omdat nu het economisch beter gaat meer mensen zich op de arbeidsmarkt melden en deeltijdcontracten worden uitgebreid. Het afgelopen jaar kwamen er 100.000 nieuwe banen bij en telde Nederland voor het eerst in de geschiedenis meer dan tien miljoen banen. Onlangs voorspelde het UWV dat er daar de komende twee jaar nog 200.000 bovenop komen. Mooi nieuws dus, maar geen reden om achterover te leunen. Er staan nog te veel mensen buiten hun wil aan de kant. Juist ook voor hen blijven we ons inzetten.