Door Elbert Volkers op 2 maart 2017

Locatiekeuze Brede School Hippolytushoef

Op 28 februari heb ik het woord gevoerd over de plaats van de brede school. Gesterkt door de antwoorden op de vraag over deze plaats tijdens onze canvasactie in Hippolytushoef, kon ik namens de fractie akkoord gaan met de plaats aan de Elft locatie de Kei. Klik op lees verder  voor mijn woordvoering.

 

 

Voorzitter: de fractie van de PvdA gaat akkoord met het voorstel om de school te bouwen op de plek van de basisschool de Kei aan de Elft 53

Ook het beschikbaar gesteld budget in de zetten voor deze locatie

En we zijn voor de realisering om een extra bouwkrediet te verhogen zoals genoemd in het college voorstel. We hebben enige reservering wat betreft het bouwen van de tijdelijk noodvoorziening. Ik kom verder in mij betoog er op terug.

Ook hebben we enige op en aanmerkingen over het beeldbepalende karakter van de school. Ook wij vinden net als collega’s van Senioren Hollands Kroon dat de voorgevel maar ook de westgevel een monumentaal karakter heeft. U stelt in uw voorstel het belang van het exterieur centraal. Ook het interieur van de school is bijzonder en dan met name de tegel vloer en de betegelde lambrisering. Het zou goed zijn om deze beeldbepalende elementen die zo karakteristiek zijn voor de school op een bepaalde manier kleinschalig terug te laten komen.  In veel monumenten verdwijnen deze elementen van het interieur als sneeuw voor de zon. Het moet voor een creatieve architect een prachtige opdracht zijn om dergelijke kenmerkende elementen te behouden en een zichtbare plaats te geven in de nieuw te bouwen school.

Ook de aan gebouwde woning behoort tot de zichtlijn. Tijdens de voorlichting van 31 januari is gesteld dat het woonhuis te duur is om te betrekken bij de school. Daarnaast is komen vast te staan dat de demografische ontwikkeling laat zien dat als de woning verbouwd zou worden tot leslokalen  er in toekomst leegstand zou ontstaan. In het belang van de monumentale gevel maakt het woonhuis onderdeel uit van het monumentale karakter. Ons voorstel; College denk nog even na. Op termijn van leegstand zouden we de bibliotheek daar kunnen vestigen. De huidige huur van de bibliotheek in Parkzicht is hoog. Als ik het me goed herinner zou de huur oplopen tot 60.000 euro op jaarbasis.  Een mooi bedrag wat op termijn een financieel voordeel zou kunnen opleveren. En daarmee de zichtlijn in originele staat te behouden.

We betreuren het dat de medezeggenschapsraad 31 januari niet was uitgenodigd. Een gemiste kans om elkaar te overtuigen van elkaars zienswijze.  Het standpunt van de PvdA zou niet anders zijn geweest, maar luisteren naar elkaars mening in een dergelijke zetting zou goed geweest zijn.

Dit in de eerste termijn.

Elbert Volkers

 

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers