Door Afdeling Hollands Kroon op 10 november 2016

Lijsttrekker verkiezingen.

Vanaf 24 november tot en met 7 december is er een lijsttrekkers verkiezing voor de PvdA. Als het goed is heeft u als lid van de PvdA hierover een e-mail ontvangen.

 

 

 

Inhoud van de e-mail:

De stemperiode

Je kunt stemmen tussen 24 november 0.01 uur tot 7 december 23.59 uur.

Digitaal stemmen

Alle leden met een emailadres ontvangen op 24 november een mail met de stemcode. Ga vervolgens naar http://ledenraadpleging.pvda.nl en volg de instructies. (Pas vanaf 24 november uiteraard). Mensen met een mailadres ontvangen geen stembiljet per post. Wanneer iemand na 14 november lid wordt, kan die enkel digitaal stemmen en krijgt hij of zij ook geen brief thuisgestuurd. En wie na 24 november lid wordt, krijgt de mail met stemcode binnen enkele dagen.

Per post stemmen

Leden zonder mailadres krijgen een brief. Zij kunnen per post stemmen, of digitaal. Alle informatie staat in de brief. Let op: Een schriftelijke stem is alleen geldig als dit hele stembiljet onbeschadigd met kiescode, op 7 december in onze speciale postbus in Zoetermeer ligt. Houd rekening met de tijd die de post nodig heeft om de envelop te bezorgen. Kortom: doe de brief op uiterlijk 5 december op de post.

Tot wanneer kunnen mensen lid worden en nog meestemmen?

Mensen kunnen tot en met 5 december lid worden om nog mee te kunnen stemmen.

Hoe werkt het stemmen?

Je kunt stemmen door het hokje voor de kandidaat van je voorkeur in te kleuren of aan te kruisen. Wanneer je het hokje voor ‘blanco’ inkleurt of aankruist, dan betekent dit dat je geen voorkeur uitspreekt voor één van de kandidaten. De volgorde van de namen op het stembiljet/website is door loting door de notaris tot stand gekomen.

Wanneer wordt de uitslag bekend?

De uitslag van de verkiezing wordt op vrijdag 9 december 2016 bekendgemaakt.

 

Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon