Ledendemocratie op het congres van 14 en 15 januari