Door Aletta Isbrucker op 20 december 2014

Leden vergadering van 8 december 2014

Als u op lees verder klikt vind u de notulen van de ledenvergadering van 8 december 2014.

 

 

 

 

Ledenvergadering 08 December 2014, ’t Skrale End 20.00

Afbericht;

Gabriel Weij en Jan Boeijink hebben afbericht gegeven vanwege andere verplichtingen.

Elbert zal de vergadering voorzitten.

Vaststellen begroting en werkplan 2015

Er waren enkele verduidelijkende vragen over de begroting. Bertus heeft de vragen beantwoord en de begroting is door de leden vastgesteld. Ook het werkplan is vastgesteld. Wel zijn er nog enkele kleine aanpassingen in de globale agenda geweest.

Nieuwe ledendemocratie PvdA

Ruud legt uit waarom de ledendemocratie gaat veranderen en vooral hoe het gaat veranderen. Met het huidige systeem blijkt dat de afdelingen van de randstad altijd de overhand hebben en daarom eigenlijk altijd zijn stempel drukt over de koers van de partij. Dat maakt dat de afdelingen uit het platteland zich steeds minder betrokken voelen bij de partij. Met het nieuwe systeem heeft ieder lid een eigen stem. Leden kunnen straks ook op diverse manieren agenderen en debatteren. Via deze link vind u uitgebreide informatie http://www.pvda.nl/ledendemocratie

Fractienieuws

Sylvia spreekt namens de fractie over de zaken die nu het meest spelen binnen de fractie. Opvallend is dat deze coalitie bijzonder weinig heeft met natuur en voornamelijk namens de belangen van de tuinders spreekt. De tuinders weten ook de PvdA te vinden uiteraard. Deze groep hebben een bijzonder goede lobby. De APV komt deze raadsvergadering niet op de agenda maar de zienswijze van de PvdA Hollands Kroon moet wel voor 18 december ingeleverd zijn. Sylvia nodigt alle aanwezigen uit om mee te denken over wat er in moet blijven en wat er uit moet. De eerstvolgende raadsvergadering 18 december en start om 16.45.

Campagne Provinciale staten en Hoogheemraadschap

Onze strategie blijft hetzelfde als de vorige verkiezingen. We laten ons regelmatig in de kansrijke wijken zien in alle kernen. Dit heeft de vorige goed gewerkt.

U bent van harte welkom om mee te gaan. Het is leuk en gezellig.

Bedankt!

Namens het bestuur willen we de volgende mensen een keer extra in het zonnetje zetten en bedanken voor hun inzet:

Tonny Verdonk en Loek Groen:                vertegenwoordiger congres

Theo van Herwerden:                                  vertegenwoordiger gewest

Jan Martens:                                                 oud penningmeester

Bert Lont:                                                      oud bestuurslid

Jan Steven en Amanda van Dijk:             oud wethouder en als oud voorzitter.

Rond 21.30 sluiting met een drankje

Klik hier voor het volledige rapport: “de leden de baas”.

 

Aletta Isbrucker

Aletta Isbrucker

Hallo, mijn naam is Aletta Isbrucker. Ik mag sinds 2012 het secretariaat van de afdeling PvdA Hollands Kroon beheren. Soms is het best een klus maar het is vooral een leerzame, gevarieerde functie. De samenwerking met alle actieve leden van de afdeling is het allerleukst voor mij als secretaris. Verder ben ik een actief volger

Meer over Aletta Isbrucker