6 juli 2014

Kanidaatstelling Statenverkiezingen 2015

Binnenkort kunnen Noord-Hollandse PvdA-leden zich kandidaat gaan stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015.

 

 

 

Oproep Kandidaatstelling Statenverkiezingen 2015

Wil je voor de PvdA actief worden of blijven in de provinciale politiek als
Statenlid? Dan kun je dat vanaf nu kenbaar maken tot 22 september a.s. 24.00
uur.

Dat kan met een brief via e-mail met motivatie en cv. Ook verzoeken wij een
ondertekende Erecode van de partij, een Verklaring Omtrent het Gedrag (V.O.G.) en een
digitale foto bij te leveren. Nadere informatie over de V.O.G. wordt in de eerste week van juli op onze website gepubliceerd. Het is van belang de verklaring tijdig aan te vragen.

Je moet woonachtig zijn in Noord-Holland, lid zijn van de PvdA en geen betalingsachterstand hebben.

Vervolgens toetst de kandidaatstellingscommissie onder voorzitterschap van
Bernt Schneiders of de kandidaatstelling voldoet aan de eisen en nodigt je
uit voor een gesprek waarin je je kunt presenteren.

De Gewestelijke Vergadering heeft op 21 juni jl. de profielen voor fractie
en fractielid vastgesteld waaraan kandidaten voor de Statenverkiezingen
moeten voldoen. Ze zijn te vinden op onze website: www.noordholland.pvda.nl

Tijdspad:

30 juni: Openstelling procedure.

–          22 september, 24.00 : sluiting Kandidaatstelling

–          25 september – 26 oktober: gesprekken met kandidaten

–          5 november: bespreking voordrachten  in Gewestelijk Bestuur

–          13 december: Vaststelling kandidatenlijsten (en Programma’s) door GV
Brieven richten aan:

Bestuur van PvdA Gewest Noord-Holland
Kerkstraat 201
1511 EE – Oostzaan
E-mail: secretariaatgewestnh@pvda.nl
06 542 74 504

Klik hier voor de oproep op de website van de PvdA Noord Holland