Door Sylvia Buczynski op 12 juni 2013

Kamerlid Grace Tanamal op werkbezoek in Hollands Kroon

Van het werkbezoek van Grace Tanamal aan Hollands Kroon heb ik een verslag geschreven.

 

 

 

 

Vrijdag 7 juni bracht twKamerlid Grace Tanamal op bezoek in Hollands Krooneede Kamerlid Grace Tanamal (met o.a. ‘vrijwilligers’ en ‘mantelzorg’ in haar portefeuille) op uitnodiging van raadslid Sylvia Buczynski van de PvdA-fractie Hollands Kroon een bezoek aan verschillende kernen om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

 

Doel was om duidelijk te maken dat het beleid uit ‘Den Haag’, dat voor een groot deel bepaald wordt door de situatie in de steden, voor een uitgestrekte plattelandsgemeente als Hollands Kroon weleens onbedoeld negatieve gevolgen kan hebben.

Aangekaart werd bijvoorbeeld dat de NMA (vrije keus van de klant voor een zorgaanbieder)  voor zo’n uitgestrekt gebied met 22 kernen niet efficient is. Wanneer in een straat of gehucht drie verschillende zorgaanbieders bij drie adressen komen om vervolgens alle drie weer grote afstanden af te leggen om bij de volgende client te komen, dan is dat nogal onpraktisch. Het zou handiger, sneller, goedkoper en milieuvriendelijker zijn wanneer er minder wordt rondgereden: bundeling van krachten, buurtzorg.

Als eerste werd het gemeentehuis in Anna Paulowna bezocht, waar Jan Kers (LSBO/ANBO) het kamerlid informeerde over de Vrijwillig Ouderen Adviseurs. Mevrouw Tanamal nam ruimschoots de tijd om vragen te stellen over de opzet van dit mooie initiatief.

Vervolgens vertelde Fijko van der Laan over de succesvolle organisatie van de Belbus Hollands Kroon. Mevrouw Tanamal was bijzonder verrast door het feit dat iedere inwoner van de gemeente die voor € 15,- per jaar lid wordt, van de belbus gebruik kan maken tegen een kilometervergoeding.

Tijdens de lunch in Dorpshuis De Oude Stal in Haringhuizen, waar Tonny Verdonk en Elbert Volkers aanschoven, vertelde de voorzitter (Bertus Spaansen) van het dorpshuis, dat volledig zelfstandig en zonder subsidies beheerd wordt door vrijwilligers, tegen welke problemen men aanloopt. Vooral waar het gaat om allerlei eisen en regels, wat het voor zo’n kleine gemeenschap bijna onmogelijk maakt om het nog vol te houden. Daarbij gaat het niet alleen om regels van het Rijk, maar ook om eisen van de verzekeringen en horeca-branche, die er totaal geen belang bij heeft dat zo’n ‘huiskamer’ voor een dorp in stand gehouden wordt.

Bij het beheer van het monumentale kerkje stuit men op soortgelijke problemen; er moeten zoveel kosten gemaakt worden om aan alle eisen te voldoen, dat al het geld dat met activiteiten bij elkaar geschraapt wordt om het reguliere onderhoud te betalen, op gaat aan de regelgeving rond het organiseren van deze activiteiten. Die hiermee dus zinloos dreigen te worden.

In Niedorp, bij het servicepunt in ‘De Koppeling’ werd het gezelschap verwelkomd door Wonen Plus Welzijn. Petra Hoekstra en een aantal vrijwilligsters – waarvan twee behoorden tot de eerste lichting van opgeleide VOA’s – vertelden uitgebreid over het werk van de organisatie.

Tenslotte werd Kolhorn bezocht waar Piet Tromp, de voorzitter van de dorpsraad, het kamerlid informeerde over de initiatieven om het dorp nog aantrekkelijker te maken. Met een wandeling door het zonovergoten historische dorp werd het bezoek afgerond.

Grace Tanamal was zeer onder de indruk van alle initiatieven en van het grote aantal vrijwilligers in Hollands Kroon. Een inspirerende dag, met heel veel ideeen  om mee te nemen naar Den Haag en waarbij duidelijk is geworden welke specifieke knelpunten op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg er zijn op het platteland. Ze heeft toegezegd deze bij de Kamerfractie en bij de staatssecretaris onder de aandacht te brengen en beloofde contact te houden, zodat ze goed op de hoogte blijft. Bovendien komt ze graag terug; volgende keer neemt ze een collega mee.

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski