Door Paul Medema op 21 februari 2017

Is het salaris van de HVC directeur in lijn met met WNT richtlijn WNT vervolg

Op 12 januari 2017 stelde Paul Medema schriftelijke vragen over het salaris van de HVC directeur. Die heeft wethouder Groot op beantwoord. Als reactie hierop heeft Paul nieuwe schriftelijke vragen gesteld.

 

 

 

Geachte leden van het college,

Op de aandeelhoudersvergadering van 9 maart 2017 wordt er gesproken over het nieuwe beloningsbeleid van HVC. Het voorstel van de Raad van Commissarissen (RVC) is om het beloningsbeleid in lijn te brengen met de vigerende WNT-salarisniveau maar met een mogelijke overschrijding van de WNT met 20%. 17 januari 2017 heeft u geantwoord op vragen van de PvdA (SV-1701) dat over het salaris van de nieuwe directeur van HVC nog geen afspraken zijn gemaakt, er wordt eerst gewacht op een besluit over het beloningsbeleid op de aandeelhoudersvergadering van maart 2017. De PvdA fractie gaat ervanuit dat het nieuwe beloningsbeleid in lijn is met de WNT en als dat niet het geval is dat het college tegen het voorstel stemt. Conform de aangenomen motie M 2016 12. De PvdA fractie heeft hier de volgende vragen over:

  1. Gaat het college voor of tegen het voorstel stemmen van de RVC wat betreft het beloningsbeleid en wat is de motivatie?
  2. Het college van de gemeente Schagen is tegen het voorgestelde beloningsbeleid, bent u bereid om samen op te trekken en op zoek te gaan naar bondgenoten?

Met vriendelijke groet,

Paul Medema

Namens de PvdA fractie

Klik hier voor de eerste schriftelijke vragen.

Klik hier voor de antwoorden op deze schriftelijk vragen

 

 

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema