Door Sylvia Buczynski op 25 november 2015

Inventarisatie kunstbezit gemeente Hollands Kroon

Naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder over het beheer van het gemeentelijk kunstbezit heb ik aanvullende vragen aan het college gesteld. Het antwoord is terug te vinden door op de link onder dit artikel te klikken.

 

 

 

Geachte leden van het college,

In augustus heeft u antwoord gegeven op door de PvdA gestelde schriftelijke vragen betreffende het openbaar kunstbezit in Hollands Kroon. Naar aanleiding van uw antwoorden hebben we aanvullende vragen.

 1. In uw antwoorden heeft u aangegeven de toegankelijkheid te willen stimuleren d.m.v. particuliere initiatieven voor kunstuitleen.

Om welke initiatieven gaat het en hoe ver zijn deze met het realiseren van kunstuitleen?

 1. Enige tijd geleden hebben leden van de kunstcommissie uit Schagen een bezoek gebracht aan MFA De Ontmoeting om werk uit te zoeken dat een plek zou kunnen krijgen in het gebouw waar het COWWI (Schagen en HK) gevestigd is. Zij troffen sommige werkstukken in deplorabele staat (kapot glas en lijsten, punten die door doeken staken e.d.).

Wat gaat u doen om de werkstukken te herstellen en om verdere schade te voorkomen?

 1. U geeft aan dat geen werkstukken weggeven zijn (of u bent niet op de hoogte). In de Rode Eenhoorn (Niedorp) echter bevindt zich een kunstvoorwerp (onbeschermd opgesteld) van de gemeente. Dit is geen gemeentelijke instelling.

Hoe worden dergelijke gevallen geregistreerd? Is er sprake van een bruikleenovereenkomst en hoe is zo’n kunstvoorwerp verzekerd?

 1. Blijkens uw antwoorden is de buitenkunst geïnventariseerd en gefotografeerd, maar de verzamelde werkstukken die zijn bijeengebracht uit de voormalige gemeenten nog niet.

Wanneer denkt u klaar te zijn met de inventarisatie en wanneer is de lijst beschikbaar?

 1. Het kunstbezit van de voormalige Gemeente Anna Paulowna is gekwalificeerd en gecatalogiseerd door leden van de Stichting Kunst en Cultuur Anna Paulowna. Deze stichting had een adviserende rol op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Anna Paulowna.

Wat is gebeurd met deze kwalificering en catalogisering?

 1. U onderschrijft dat de kunst van Hollands Kroon zo toegankelijk mogelijk voor publiek zou moeten zijn. Wanneer MFA De Ontmoeting verbouwd gaat worden tot een multifunctionele openbare ruimte, zou rekening kunnen worden gehouden met plaatsen waar een deel van de collectie (mooi verzorgd = sfeerverhogend) tentoongesteld kan worden, zodat zoveel mogelijk bezoekers er kennis mee kunnen maken. Ook mensen waarvoor de drempel naar een kunstuitleen te hoog is, bijvoorbeeld schoolkinderen (die tot de ‘bewoners’ van het gebouw behoren en die er zo ‘en passant’ kennis van kunnen nemen). De werken worden gezien, i.p.v. in een opslag te verdwijnen.

Bent u bereid hier rekening mee te houden en (wand-) ruimte te reserveren? (Ophangsysteem?)

 1. Op onze vraag: Is het college van plan om de kunstwerken na inventarisatie waar nodig op te laten knappen en een nieuwe, publieke bestemming te geven? Heeft u geantwoord: Het uitgangspunt bij het particulier initiatief is dat men de kunst, die daarvoor geschikt is, in bruikleen krijgt en er goed voor zorgt. De opbrengsten kunnen ten goede van de exploitatie van de organisatie komen.

Wij nemen aan dat u met ‘de organisatie’ de initiatiefnemers kunstuitleen bedoelt en dat deze ervoor moeten zorgen dat de werken in goede staat gebracht (en gehouden) worden?

 1. Uw antwoord op onze vraag welke deskundigen u wilt inschakelen geeft u naar onze mening een onbevredigend (vaag) antwoord: ‘in handen van verschillende organisaties’; welke is onduidelijk – op Museum Jan Lont na.

Kunt u dit nader duiden?

 1. Heeft Museum Jan Lont inmiddels een plan van aanpak gepresenteerd?
 2. Wanneer kunnen we – zoals toegezegd – een memo kunstbeleid verwachten?
 3. In sommige van de voormalige gemeenten waren ‘kunstcommissies’ actief die allerlei kunstprojecten initieerden en/of organiseerden en begeleidden.

Heeft u contact met deze en bent u voornemens deze een rol te geven?

 1. In onze gemeente is een aantal professionele kunstenaars actief; overweegt u deze creatieve deskundigen te betrekken bij uw beleid? (Net zoals dat gebeurt met ondernemers in toerisme, landbouw, e.d. wanneer het over de betreffende sectoren gaat?)

Toelichting

Hollands Kroon wil zich presenteren als een gemeente die hart heeft voor cultuur. Wat ons betreft komt de beeldende kunst er nogal bekaaid af. Zelfs het meest elementaire, namelijk goede verzorging van het gemeentelijk kunstbezit, wordt momenteel onvoldoende behartigd. De gemeente lijkt er geen cent voor over te hebben en alle verantwoordelijkheid af te schuiven naar willekeurige ‘initiatiefnemers’.

Nogmaals: Als voorbeeld van hoe zoiets gerealiseerd kan worden wijzen wij u op de voortvarende aanpak van onze buurgemeente Schagen. In twee jaar tijd zijn alle kunstwerken beschreven en geregistreerd (gefotografeerd), ze zijn gerestaureerd en in optimale conditie gebracht. Er is geen enkel werkstuk meer in depot. Alles hangt of staat in publiek toegankelijke ruimten. Het werk wordt nu gezien en deze rijkdom wordt enorm gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,                                                                                                         

Sylvia Buczynski,

namens fractie PvdA

Klik hier voor de beantwoording van bovengenoemde vragen.

Klik hier voor de eerdere vragen.

Klik hier voor de beantwoording van de eerdere vragen.

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski