Door Sylvia Buczynski op 18 juli 2015

Inventarisatie kunst

Hoe het met het kunstbezit van de gemeente gesteld is, weten we nog steeds niet. Daarom heb ik de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld.

 

 

Geachte leden van het college,

Onlangs is gebleken dat een groot aantal gemeenten in Nederland het kunstbezit niet op orde heeft. Men blijkt niet te beschikken over een goede documentatie en met de opslag en het onderhoud van kunstwerken is het droevig gesteld. Dat heeft te maken met onwetendheid, met onkunde en met onverschilligheid. Ook in Hollands Kroon is het een ‘grijs gebied’.

De kunstwerken zijn van ons allemaal, in gemeentelijk bezit gekomen door schenking, door opdrachten of ooit als levering aan de z.g. ‘BKR’. De kwaliteit van de kunstwerken is zeer wisselend.

De PvdA vindt dat je met respect om dient te gaan met ons aller bezit, dat het goed verzorgd een plek zou moeten krijgen en dat zoveel mogelijk mensen ermee kennis moeten kunnen maken en ervan genieten. Kunst biedt een meerwaarde. Het effect van kunst, hoe je er ook over denkt, is dat het prikkelt en een gesprek op gang kan brengen. In een gebied als het onze, waar musea zich op afstand bevinden, is het een uitgelezen kans om dichter bij huis met kunst in aanraking te komen. Dat geldt zeker voor schoolkinderen.

Vragen

 • Bent u met ons van mening dat de kunst ‘van de gemeente’ (vaak met gemeenschapsgeld verworven) van ons allemaal is?
 • Is men in Hollands Kroon op de hoogte van alle plaatsen waar zich de kunstwerken van de vorige 4 gemeenten bevinden, zowel in de openbare ruimte als in gebouwen en opslag?
 • Waar wordt momenteel kunst opgeslagen?
 • Is het waar dat sommige kunstwerken weggeven zijn aan derden, bijvoorbeeld als (afscheids-) cadeautje of gewoon meegenomen?
 • Heeft de gemeente Hollands Kroon een begin gemaakt met het inventariseren van de kunst?
 • Zo nee: wat is hiervoor de reden en wanneer denkt u hiermee te beginnen?
 • Zo ja, wanneer is hiermee begonnen en wanneer denkt u klaar te zijn met de inventarisatie?
 • Heeft u / gaat u hiervoor een commissie van deskundigen bijeenbrengen en welke samenstelling en expertise van de leden heeft u voor ogen?
 • Is het college van plan om de kunstwerken na inventarisatie waar nodig op te laten knappen en een nieuwe, publieke bestemming te geven?
 • eventueel in bruikleen?
 • Gaat u ervoor zorgdragen dat de kunstwerken op een verantwoorde manier worden opgeslagen?

Toelichting

Als voorbeeld van hoe zoiets gerealiseerd kan worden wijzen wij u op de voortvarende aanpak van onze buurgemeente Schagen. In twee jaar tijd zijn alle kunstwerken beschreven en geregistreerd (gefotografeerd), ze zijn gerestaureerd en in optimale conditie gebracht. Er is geen enkel werkstuk meer in depot. Alles hangt of staat in publiek toegankelijke ruimten. Het werk wordt nu gezien en deze rijkdom wordt enorm gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Buczynski, namens fractie PvdA

 

 

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski