Door Sylvia Buczynski op 7 mei 2016

Initiatiefvoorstel PvdA Gemeentelijke kunstcollectie

Ik heb namens de PvdA fractie 2 keer vragen gesteld over het beheer van het gemeentelijk kunstbezit. De antwoorden waren onbevredigend. Daarom heb ik namens de fractie zelf de spreekwoordelijke koe bij de horens gevat. De PvdA fractie heeft een initiatiefvoorstel ingediend over het beheer van het gemeentelijke kunst bezit.

 

 

Voorstel:

De gemeentelijke kunstcollectie na de verbouwing goed verzorgd een plek geven in MFA ‘De Ontmoeting’.

Probleemstelling:

De kunstcollectie van de gemeente Hollands Kroon wordt momenteel slecht beheerd; staat ‘in depot’ weg te kwijnen. De collectie bestaat uit werk dat geschonken is, dat geleverd is als contraprestatie (uit de voormalige beeldende kunstenaarsregeling) of uit opdracht. De techniek, de stijl, de inhoud en de kwaliteit van de werken is uiteenlopend.

Waarom is het een probleem:

 • Men weet zich niet goed raad met de collectie; het ontbreekt aan visie, commitment, expertise en geschikte ruimte.
 • Kunst wordt gemaakt om te worden gezien, niet om opgestapeld te worden in een depot.
 • Deze kunst is publiek eigendom; het is van ons allemaal en verdient het om gezien te worden.
 • Wegstoppen in een kunstuitleen is gemakkelijk (dan ben je ervan af), maar dan blijven de werken ‘onzichtbaar’.

Welke maatschappelijke effecten beogen wij te bereiken met ons voorstel:

 • Kunstwerken kunnen je fantasie prikkelen, je creativiteit en denkvermogen stimuleren en een gespreksonderwerp vormen. We onderkennen de toegevoegde waarde: een verrijking voor de geest.
 • In onze uitgestrekte gemeente zijn de plekken waar je kunt kennismaken met een substantiële verzameling beeldende kunst zeer schaars.
 • Ons verbouwde gemeentehuis biedt een uitgelezen kans om mensen op een terloopse of op een bewuste manier te confronteren met kunst. Het is een gratis toegankelijke openbare ruimte. Er zijn en worden scholen in het gebouw gehuisvest, evenals een gezondheidscentrum. Voor kinderen is het een plek dichtbij om te gaan kijken en te leren.
 • Voor wachtenden of bezoekers kan het een aangename afleiding bieden. Voor het gebouw kan het bijdragen aan een intieme, minder afstandelijke sfeer en de identiteit versterken.

Wijze van aanpak:

 • In de verbouwingsplannen rekening houden met een optimale benutting van alle beschikbare wanden (deze te voorzien van een ophangsysteem) om zoveel mogelijk kunstwerken op te kunnen hangen.*
 • (NB. Architecten dulden vaak geen ‘toevoegingen’ aan hun ontwerp. Gezien het ‘hogere’ doel zal de architect verzocht worden hiermee rekening te houden en geschikte wanden te creëren).
 • Alle kunstwerken goed laten verzorgen (beschadigingen herstellen, kapot glas vervangen, lijstwerk).

(De gemeente Schagen is een voorbeeld hoe het kan. ALLES (en dat is veel!) is prachtig verzorgd en hangt. Ook ruimtelijk werk is geplaatst. Juist door de grote hoeveelheid – zeer verschillend – werk bij elkaar te hangen versterkt het elkaar en maakt het een geweldige indruk. Bij de berekeningen is o.a. uitgegaan van de kosten die in Schagen gemaakt zijn)

Financiële gevolgen

Het is op het totaal van de verbouwing een kleine investering om de plaatsing van de kunstwerken mee te nemen, door het te scharen onder de inrichting; net als vloerbedekking en meubilair. Het is zelfs denkbaar dat dit voorstel kostenbesparend zou kunnen zijn, omdat andere wanddecoratie achterwege kan blijven (sobere, neutrale wanden zijn ideaal om de kunstwerken tot hun recht te laten komen).

Globale inschatting voor de verzorging van de kunstwerken (dit is een aannemelijk, op ervaring gebaseerd gemiddelde; hangt af van het aantal en de staat): voor grafisch werk (tekeningen, etsen, e.d.) is de prijs gemiddeld

€ 150,- (passe-partout, glas en lijst); enkel een (schilderij-)lijst komt neer op gemiddeld € 100,-.

Uitgaande van 120 ‘toonbare’ werkstukken van gem. € 125,- komt dat op € 15.000,- (€ 20.000 moet voldoende zijn indien meer restauratie nodig is). Dit budget zou ten laste kunnen komen van de algemene reserve of uit het begrote rekeningresultaat (is nu nog geraamd op ongeveer € 60.000,- ), of meegenomen kunnen worden in het totaal van de verbouwingskosten. Het is een duurzame investering in het behoud van het gemeentelijk kunstbezit.

Sylvia Buczynski

N.B. Ook voor ruimtelijk werk kunnen geschikte plaatsen gezocht en/of gerealiseerd worden bij de nieuwe inrichting.

Klik hier voor de technische vragen en beantwoording van 13 augustus 2015.

Klik hier voor de technische vragen en beantwoording van 25 november 2015.

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski