Door op 3 mei 2014

Ingezondenbrief van Jeff Leever in de Wieringer courant

Ik heb een commentaar geschreven op een ingezondenbrief die Jeff Leever heeft geschreven in de Wieirnger courant. Onder mijn commentaar is de ingezondenbrief gepubliceerd.

 

 

 

Commentaar van Fijko van der Laan.

Geachte redactie,

hieronder mijn reactie op de brief van de heer Leever in de Wieringer Courant van dinsdag 29 april:

In de Wieringer Courant van dinsdag 29 april schrijft de heer Leever (raadslid Senioren Hollands Kroon) over het Krasse Knarrenhof. Eerst dacht ik dat er een tipje van de sluier van de coalitiebesprekingen werd opgelicht. Het bleek echter te gaan over een vereniging in Zwolle die zich inspant voor de bouw van woningen speciaal voor ouderen. De vraag die blijft hangen is of deze vereniging ook in Hollands Kroon iets dergelijks wil organiseren. Daar blijkt in de brief helemaal niets van. Het is een mooie reportage, zo komt het over maar wat moeten we ermee? Komt iets dergelijks in het coalitieprogramma? En al die genoemde punten over grondprijzen, bewoners-initiatieven en ouderenwoningen, zijn die niet in strijd met de op 19 december 2013 door de raad Hollands Kroon aangenomen woonvisie en woningbouwprogramma tot 2020. Daar heeft Senioren Hollands Kroon vóór gestemd! Helaas was de heer Leever niet aanwezig in die vergadering. Lagere grondprijzen staat weer op gespannen voet m et de nota grondprijzen die de raad oktober 2012 unaniem vaststelde, dus met een vóór van Senioren Hollands Kroon. Het is met deze brief zoals wel vaker met de heer Leever. Tijdens raadsvergaderingen hoor je er weinig van maar in de krant staat vervolgens hoe Senioren of de heer Leever het wel had gewild.

Kortom, de hele brief gaat helemaal niet over Hollands Kroon en is bovendien ongeveer letterlijk overgeschreven van de website www.weblogzwolle.nl/content/view/40179/55

De PvdA-fractie ijvert nu al vele jaren voor precies dit soort mogelijkheden waar Krasse Knarrenhof in Zwolle mee bezig is. Dus Senioren/Jeff Leever, laten jullie in de nieuwe coalitie nu eens zien dat er in Hollands Kroon concreet invulling aan wordt gegeven. Het is ons met VVD/CDA niet gelukt maar misschien lukt het jullie wel.

met vriendelijke groet,

Fijko van der Laan

fractievoorzitter PvdA Hollands Kroon

(0620966789)

 

Ingezondenbrief

Krasse Knarrenhof

De vereniging Krasse Knarrenhof is nog altijd bezig om ouderenhofjes gerealiseerd te krijgen. In de Krasse Knarrenhofjes Zwolle 1 en 2 wordt een nieuw woon-zorgconcept uitgewerkt, dat recht doet aan demografische en sociale verschuivingen, die gepaard gaan met wisselingen in beleid (o.a. WMO-verantwoordelijkheid naar de gemeenten). Het is, sinds planontwikkelaar Peter Prak het concept landelijk heeft uitgezet, een groeiende beweging op meerdere plekken in Nederland. Maar het begon in Zwolle en de vereniging ligt daar nu nog voorop.

Elk hofje zal bestaan uit 12 tot 22 woningen, waarvan een deel sociale huur en vrije-sectorhuur en de rest koop. Een ultieme mengvorm van prijs- en financieringscategorieën, met als rode draad de onderlinge solidariteit. Mantelzorg van familie is prachtig als abstract begrip, maar vaak geen automatisme. Veel mensen organiseren het liever zelf dan naar hun drukbezette kinderen te stappen, als ze al in de buurt wonen.

De vereniging merkt nu al positieve effecten, terwijl er nog niets staat. Mensen krijgen weer energie en bieden zich aan als huismeester, klusjesman of verpleegkundige. Ze zijn van verschillende leeftijden en zitten in uiteenlopende situaties. Wat ze gemeen hebben is de wens zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Velen doen vrijwilligerswerk. De provincie Overijssel stimuleert het project met subsidie.

De Krasse Knarrenhof heeft nu al 62 betalende leden. van wie een zeer grote groep het liefst naar de Aa-bad locatie wil een voor dit concept ideale plek. Vanuit het uitgangspunt van zelfredzaamheid tot op een zo hoog mogelijke leeftijd wordt gezocht naar een plek op maximaal 800 meter van winkels. De locatie Stadshagen op twee kilometer, is dus geen goede optie, voor wie op een rollator is aangewezen.

De financiering blijkt een heikel punt. In het algemeen, hebben de mensen een krappe beurs. Winst maken staat niet voorop. Woningen op, maat aanbieden voor een groeiende groep ouderen en alleenwonenden, die over het algemeen weinig te kiezen hebben en vastzitten in hun situatie, is de voornaamste drijfveer en voor de architect en de planontwikkelaar een uitdaging. Het is hun er vooral om te doen iets moois neer te zetten, waarop ze trots kunnen zijn en dat een voorbeeldfunctie kan hebben qua solidariteit en toekomstbestendig bouwen.

Als rijk en gemeenten kosten op de zorg willen besparen, moeten ze ook goede plekken aanbieden en het grondbedrijf doorgeven dat wanneer de grond minder opbrengt dan verwacht, dit weer gecompenseerd wordt door minder WMO-uitgaven. Een hoge marktprijs voor de grond is niet haalbaar, maar er zijn wel afnemers. Gelukkig heeft het vorige college van Zwolle besloten dat Krasse Knarrenhof wel mee mag doen met een grondbieding voor het Aa-bad en dat er rekening wordt gehouden met het sociaal rendement. Dit betekent dat ook bij de beoordeling naar het financiële voordeel voor de gemeente op lange termijn wordt gekeken. Kortom het gaat niet om geld alleen. Wij zijn blij met dat standpunt.

De Krasse Knarrenhof hoopt dat ook het nieuwe college oog zal hebben voor deze solidariteit van onderop en voor bewoners-initiatieven. Als het minder wordt moeten we immers allemaal zelf een tandje bijzetten. Daar zijn we al enige tijd druk mee bezig en we hopen dat ons een helpende hand word geboden in ons streven naar zelfredzaamheid. Momenteel worden er Sociale Wijkteams opgericht en in feite is deze vereniging dit ook, alleen regelt zij haar eigen maatwerk.

Daarom probeert ze steun te krijgen bij de politiek, want ze vindt het van belang dat de hofjes er zo snel mogelijk komen. Er zijn al genoeg deelnemers voor drie hofjes en er komen nog steeds bij.

Bovendien is er ook zoiets als een Woonagenda. Daarin staan prestatie afspraken met betrekking tot ouderenwoningen , waar dit concept perfect inpast. Met het voorbeeld van de Knarrenhof Zwolle kan met de Woonagenda de stap naar daden gezet worden. Gelukkig ontstaat ook op ambtelijk niveau sympathie en komen er helpende handen.

Jeff Leever

Weiringerwerf

(Raadslid Senioren Hollands)

Bron Ingezonden brief in de Wieringercourant

Dit stuk was als weblog te lezen als: “Krasse Knarrenhof heeft hoop op grond Aa-bad” op: www.weblogzwolle.nl/content/view/40179/55 Geschreven door Harry Plantinga